Ulysseus summit Helsinki: aliancia európskych univerzít Ulysseus sa opäť stretáva

Display portlet menu
Back to notices

Ulysseus summit Helsinki: aliancia európskych univerzít Ulysseus sa opäť stretáva

Messages

Jej študenti sa zároveň zúčastňujú prvého fyzického školenia pripraveného alianciou.

Zástupcovia aliancie Ulysseus sa v dňoch 6. až 8. júna stretávajú v Helsinkách na v poradí už druhom tohoročnom Ulysseus summite, ktorý tentokrát organizuje ďalšia z partnerských univerzít – Univerzita aplikovaných vied Haaga­‑Helia. Podujatia sa zúčastňujú akademickí zástupcovia a členovia projektových tímov zo 6 partnerských univerzít: Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Univerzita v Janove (Taliansko), Technická univerzita v Košiciach (Slovensko), univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga­‑Helia (Fínsko). TUKE zastupuje delegácia vedená prorektorom pre zahraničné vzťahy a mobility Radovanom Hudákom, zložená zo zástupcov projektového tímu Ulysseus na TUKE.

Pohľad na účastníkov summitu

Summit otvorila rektorka hostiacej univerzity Minna Hiillosová, za účasti rektora Univerzity v Seville Miguela Ángela Castra a rektora univerzity MCI | The Entrepreneurial School® Andreasa Altmanna. Príhovory rektorky Miiny Hiilosovej a rektora Miguela Ángela Castra zdôraznili dôležitosť a naliehavosť európskych hodnôt, najmä rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, zákonnosti a ľudských práv, v súčasnom kontexte krízy a vojny na Ukrajine. Obaja zároveň priblížili ako sa snaží aliancia Ulysseus budovať bezpečné a inkluzívne vzdelávacie podmienky pre vedecký a spoločenský pokrok v srdci Európy.

Podujatie privítal fínsky minister školstva a kultúry Petri Honkonen a námestníčka primátora mesta Helsinki pre vzdelávanie Nasima Razmyarová. Obaja privítali hostí summitu na pôde hlavného mesta Fínska a zdôraznili dôležitosť aliancie Ulysseus a jej prínos pri transformácii vzdelávania a výskumu a súčasnom posilňovaní európskych hodnôt.

Príprava spoločných akademických študijných programov

Nadväzujúc na výsledky predchádzajúceho Ulysseus summitu, ktorý sa konal v apríli v Košiciach, a práce projektových tímov boli počas prvého dňa summitu podpísané prvé zmluvy o dvojitých diplomoch medzi partnerskými univerzitami aliancie. Zmluvy, podpísané medzi Univerzitou v Seville a univerzitou MCI | The Entrepreneurial School®, sa týkajú inžinierskych študijných programov Potravinárske technológie a Priemysel a vedy v strojárstve (Potravinové technológie a program výživy), potom Mechatronika a smart technológie a Dizajn a výroba produktov a priemyselné inštalácie v prostrediach PLM a BIM. Tieto zmluvy sa stávajú dôležitým míľnikom, ktorý zvýrazňuje víziu aliancie Ulysseus rozširovať možnosti vzdelávania, mobilít a spolupráce medzi partnerskými univerzitami.

Minna Hiillosová, Miguel Ángel Castro, Andreas Altmann

Ulysseus Entre Camp

V týchto dňoch takmer 40 študentov inžinierskeho štúdia zo 6 partnerských univerzít sa spoločne zúčastňuje na prvej fyzickej vzdelávacie aktivite aliancie – Ulysseus Entre Camp. Týždňové školenie, organizovanie alianciou Ulysseus na pôde Univerzity aplikovaných vied Haaga­‑Helia, prinesie účastníkom nové zručnosti a znalosti z oblasti podnikania. V súlade s hodnotami aliancie Ulysseus, prispeje toto školenie k rozvoju regiónov a k zníženiu medzery v zručnostiach a znalostiach.

TUKE reprezentuje sedmička študentov z Fakulty elektrotechniky a informatiky a Ekonomickej fakulty.

Stretnutie projektu COMPASS

Počas Ulysseus summitu v Helsinkách dostáva svoj priestor aj projekt COMPASS, ako satelitný projektu aliancie a dôležitá iniciatíva pre jej spoločnú vedecko­‑výskumnú stratégiu. Náplňou projektového stretnutia bude predstavenie možností implementácie Stratégie pre ľudské zdroje vo výskume (Human Resources Strategy for Researchers, HRS4R) v rámci aliancie. Stratégia HRS4R je mechanizmom pre zavedenie Európskej charty pre výskumných pracovníkov a Kódexu pravidiel pre ich zamestnávanie. Stratégia smeruje k získaniu a udržaniu si ocenenia „HR Excellence in Research Award“, ktoré udeľuje Európska komisia za rozvoj pracovných podmienok a kariéry vedecko­‑výskumných pracovníkov.

Informácia o Ulysseus summite v Helsinkách na sociálnych sieťach

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Členmi aliancie sú Univerzita v  Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga­‑Helia (Fínsko).

Aliancia otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty.

Viac informácií o aliancii Ulysseus: www.ulysseus.eu

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data