Univerzita

Technická univerzita v Košiciach vyjadruje solidaritu a podporu ukrajinským študentom a ich rodinám

Display portlet menu
Späť na oznamy

Technická univerzita v Košiciach vyjadruje solidaritu a podporu ukrajinským študentom a ich rodinám

Správy

Українська версія

Na Technickej univerzite v Košiciach študuje najviac ukrajinských študentov zo všetkých slovenských vysokých škôl. Títo študenti k nám prišli, aby v duchu slobody a demokracie získali kvalitné vysokoškolské vzdelanie, ktoré im umožní prispieť k rozvoju priemyslu, ekonomiky, vedy, kultúry a umenia v rodnej Ukrajine.

Technická univerzita v Košiciach zásadne nesúhlasí s neadekvátnym postupom Ruska a násilným obsadením Ukrajiny. Ctíme si právo na základné ľudské práva a slobody, ktoré boli hrubo porušené. Podporujeme mierové riešenie problémov medzi krajinami a odsudzujeme bezprecedentné použitie vojenskej sily proti krajine, ktorá má ambície slobodne a demokraticky sa rozvíjať.

Vyjadrujeme podporu ukrajinským študentom a sme pripravení pomôcť im. Vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby apelovali na zastavenie vojenského konfliktu a spravili všetko, čo je v ich silách pre jeho mierové riešenie.

Pre zvládnutie ich ťažkej životnej situácie rozhodlo vedenie univerzity o prijatí nasledovných opatrení:

 • v študentských domovoch budeme bezplatne ubytovávať občanov Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko,
 • ponúkame bezplatné sociálno­‑psychologické poradenstvo všetkým, ktorí majú problém pri zvládnutí tejto ťažkej životnej situácie prostredníctvom Centra sociálno­‑psychologickej podpory TUKE (radka.copkova@tuke.sk; alena.rusnakova@tuke.sk; https://www.facebook.com/cspptuke/),
 • TUKE zriaďuje jednotný kontaktný bod, na ktorom budú záujemcom poskytované informácie o možnej pomoci zo strany TUKE (v slovenskom jazyku a ukrajinskom jazyku: telefónne číslo +421 918 368 052, e-mail anna.yehorova@tuke.sk),
 • Študentské rady študentských domovov TUKE odpúšťajú ukrajinským študentom, ktorí sú ubytovaní v našich študentských domovoch, 50% z členských poplatkov za používanie služieb v letnom semestri,
 • všetkým študentom z Ukrajiny poskytneme pomoc pri zvládnutí študijných povinností na TUKE,
 • pre ľudí z Ukrajiny, ktorí sa ubytovávajú v našich ubytovacích zariadeniach, ponúkame dobrovoľné testovanie proti ochoreniu COVID­‑19,
 • podporujeme činnosť humanitárneho centra, ktoré zriadili na študentských domovoch TUKE naši študenti a vyzývame všetkých zamestnancov, ktorí chcú pomôcť, aby toto centrum podporili (kontakt: jakub.palsa@tuke.sk),
 • v spolupráci s U. S. Steel s.r.o. Košice pripravujeme ďalšie formy pomoci, o ktorých budeme informovať čoskoro.

Informačná stránka pre zahraničných uchádzačov o štúdium na TUKE:

https://studium.tuke.sk (v RU ruskom, EN anglickom a SK slovenskom jazyku)

 

Технічний університет в Кошицях висловлює солідарність і підтримку українським студентам та їхнім родинам

В Технічному університеті в Кошицях навчається найбільша кількість українських студентів серед усіх словацьких університетів. Ці студенти приїхали до нас, щоб у дусі свободи та демократії отримувати якісну вищу освіту, яка дозволить їм зробити внесок у розвиток промисловості, економіки, науки, культури та мистецтва в рідній Україні.

В Технічному університеті в Кошицях принципово не згодні з неадекватними діями Росії та насильницькою окупацією України. Ми поважаємо право на основні права і свободи людини, які були грубо порушені. Ми підтримуємо мирне вирішення проблем між країнами і засуджуємо безпрецедентне застосування військової сили проти країни, яка прагне вільно і демократично розвиватися.

Ми висловлюємо підтримку українським студентам і готові їм допомогти. Ми просимо всіх людей доброї волі закликати припинити військовий конфлікт і зробити все можливе для його мирного вирішення.

Щоб подолати цю складну життєву ситуацію, керівництво університету вирішило вжити таких заходів:

 • громадян України, які приїдуть до Словаччини, будемо розміщувати в студентських гуртожитках безкоштовно,
 • пропонуємо безкоштовні соціально-психологічні консультації всім, хто має проблеми з подоланням цієї непростої життєвої ситуації через Центр соціально-психологічної підтримки TUKE (radka.copkova@tuke.sk; alena.rusnakova@tuke.sk; https://www.facebook.com/cspptuke/),
 • TUKE створює єдиний контактний пункт, за яким зацікавленим особам надаватиметься інформація про можливу допомогу від TUKE (словацькою та українською мовами: номер телефону +421 918 368 052, електронна пошта anna.yehorova@tuke.sk),
 • студентські ради гуртожитків TUKE списують українським студентам, які проживають у наших гуртожитках, 50% членських внесків за користування послугами в літньому семестрі,
 • ми надаємо допомогу всім студентам з України в вирішуванні їх навчальних проблем в TUKE,
 • для людей з України, які проживають у наших гуртожитках, ми пропонуємо добровільне безплатне тестування на COVID-19,
 • ми підтримуємо діяльність гуманітарного центру, створеного в наших студентських гуртожитках TUKE нашими студентами, і закликаємо всіх співробітників, які хочуть допомогти, підтримати цей центр (контакт: jakub.palsa@tuke.sk),
 • у співпраці з U. S. Steel s.r.o. готуємо інші форми допомоги в Кошицях, про які повідомимо найближчим часом.

Інформаційна сторінка для іноземних абітурієнтів на навчання в TUKE:

https://studium.tuke.sk (RU російською, EN англійською та SK словацькою мовами)

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data