Univerzita

TUKE privítala na svojej pôde veľvyslanca Francúzskej republiky

Display portlet menu
Späť na oznamy

TUKE privítala na svojej pôde veľvyslanca Francúzskej republiky

Správy

Dňa 25.04.2022 vedenie Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) privítalo na svojej pôde veľvyslanca Francúzskej republiky J. E. Pascal Le Deunff. Pána veľvyslanca sprevádzali pán Yan Pautrat, atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu a pán David Mortreux, honorárny konzul Francúzskej republiky v Košiciach.

Návštevu prijal rektor TUKE Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. a prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.

Pán rektor TUKE a pán prorektor predstavili prítomným aktivity TUKE zamerané na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja ako i aktivity zamerané na podporu internacionalizácie študentov a zamestnancov TUKE a úspešné projekty prebiehajúce na TUKE v oblasti výskumu, vývoja, transferu technológií a inovácií, napr. projekty súvisiace s rozvojom technológií na báze vodíka, inovácie v oblasti biomedicínskeho inžinierstva, projekty súvisiace s koordináciou vývoja a zavádzaním inovácií a nových technológií do praxe (projekt Cassovia New Industry Cluster) a mnohé ďalšie.

Stretnutie potvrdilo obojstranný záujem o zintenzívnenie existujúcej spolupráce a rozvoj nových partnerstiev so vzdelávacími a výskumnými inštitúciami vo Francúzsku.

Počas svojej návštevy na TUKE si pán veľvyslanec prezrel TUKE campus a navštívil univerzitný vedecký park Technicom, kde mu jeho riaditeľ doc. Ing. František Jakab, PhD. predstavil zaujímavé projekty prebiehajúcimi na tomto pracovisku zamerané na podporu start­‑upov a inovatívnych projektov.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data