Univerzita

TUKE bude pôsobiť aj na Taiwane

Display portlet menu
Späť na oznamy

TUKE bude pôsobiť aj na Taiwane

University Highlights

Dekan Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. s prodekanom odboru stavebného inžinierstva Chung Hua University prof. John C.-C., Ph.D. podpísali 10. novembra 2018 Memorandum o spolupráci medzi univerzitami a dohodu o stálom vysunutí Stavebnej Fakulty Technickej Univerzity v Košiciach na pôde Chung Hua University.

Doposiaľ žiadna univerzita na Slovensku ani na Taiwane nemá nadviazanú takúto formu spolupráce. Túto začal realizovať zástupca Stavebnej  fakulty  TUKE na Taiwane Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD. v roku 2012, kedy vznikol nápad a na realizácii projektu sa oficiálne pracuje od roku 2015. Projekt napreduje aj časovo, keďže pôvodne bol podpis plánovaný až v roku 2019 a otvorenie 2020.

Hlavné ciele projektu:

 • napojenie TUKE a fakulty na lokálny HUB v Hsinchu pozostávajúci z dvoch popredných univerzít - National Chiao Tung University NCTU a National Tsing Hua University NTHU), výskumného ústavu ITRI - Industrial Technology Research Institute a Hsinchu Science parku
 • rozšírenie pôsobnosti a obchodných aktivít TUKE (ponuka služieb aktuálnych laboratórií, tvorba virtuálnych laboratórií atď.),
 • zamedzenie odlivu mozgov na základe vytvorenia domácich pracovných podmienok pre taiwanský akademický trh resp. globálny trh
 • vytvorenie komplexného technického univerzitného programu pod dvojitým vedením od Bc. programu cez Mgr. až po PhD. s dvojitým diplomom a možnosťou dvojitej licencie
 • vytvorenie aktívneho udržateľného výmenného programu pre študentov a vedecko-výskumných pracovníkov. 

Takáto forma spolupráce zabezpečí aj prezentáciu Slovenska, kultúry, vedecko-výskumného a akademického odvetvia a očakávaný je aj väčší rozvoj digitálnej výučby formou flipped classroom.

Už teraz taiwanskí a slovenskí študenti v rámci programu ERASMUS+ uskutočnili výmenné pobyty na univerzitách a aj na základe podpísaných dohôd sa očakáva nárast obojstranného záujmu.

Pozadie International Branch Campusu (IBC) (aktivity od roku 2011):

 • 7 rokov aktívnej spolupráce medzi CHU a TUKE na úrovni fakulty aj univerzity
 • 3 memorandá o porozumení
 • 1 dvojstranná dohoda
 • 1 dohoda o výmennom programe ERASMUS+ (3 + 3 - 6 mobilít / 2017)
 • 1 duálny PhD. program
 • 2 Národné štipendijné programy
 • 2 Višegrad-taiwanské štipendiá
 • 1 SRDA - Slovenská agentúra pre výskum a vývoj
 • 1 International Branch Campus (vysunuté pracovisko TUKE)
 • 1 Zlatá medaila na výstave Taipei International Invention Show a Technomart 2012
 • 1 Celoštátna 3-jazyčná výskumná publikácia o Taiwanských vodných elektrárňach v spolupráci s národnou energetickou spoločnosťou Taipower a Čínskym združením stavebných inžinierov a inžinierov vodných stavieb CICHE.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data