Univerzita

Späť na oznamy

Technológ roka z TUKE

University Highlights

Už 26. ročník podujatia Vedec roka SR 2022 sa uskutočnil 16. mája 2023 v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Jeho cieľom je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vyhlasovateľmi ocenenia sú Centrum vedecko­‑technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV)Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS).

Ocenenia sa odovzdávali v piatich kategóriách: Vedec roka/Vedkyňa roka, Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka, Inovátor roka/Inovátorka roka, Technológ roka/Technologička roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Za TUKE ocenenie v kategórii Technológ roka/Technologička roka získal:

doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD., zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Ocenenie získal za zabezpečenie komplexnej technologickej prípravy výroby a samotnej výroby jedinečných dielcov pre letecký, vesmírny a jadrový priemysel.

Srdečne blahoželáme.

Na obrázku zľava: Ing. Michal Májek, Dr. rer. nat., doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., manželka prof. RNDr. Martina Škovieru, PhD. a doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. Foto: CVTI SR

Zdroj: CVTI SR

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data