Univerzita

Študenti aliancie Ulysseus hľadali inovatívne biznis modely pre kultúrny a kreatívny priemysel

Display portlet menu
Späť na oznamy

Študenti aliancie Ulysseus hľadali inovatívne biznis modely pre kultúrny a kreatívny priemysel

Správy

ilustračný obrázok

V rámci spolupráce európskych univerzít pod hlavičkou aliancie Ulysseus prebehla ďalšia z programových aktivít, určená pre študentov a zameraná na segmenty kultúrneho a kreatívneho priemyslu (CCI).

Univerzita v Janove (UniGe) pripravila pre partnerské univerzity aliancie Ulysseus vzdelávací program „Entrepreneurship and Innovative Business Models for the Cultural and Creative Industry“ (november 2022 – január 2023). Na jeho príprave a organizácii participovala aj Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a ďalší partneri Ulysseus (Univerzita aplikovaných vied Haaga­‑Helia, HH a Univerzita v Seville, USE). Zapojenie TUKE do tohto programu sa ukázalo ako nezastupiteľné, a to najmä z pohľadu kreatívneho a umeleckého zázemia, ktorým disponuje Fakulta umení TUKE (FU). Rovnako dôležité boli expertízy z oblasti regionálnych vied a manažmentu s dôrazom na rozvoj kreatívneho priemyslu, ktoré poskytla Ekonomická fakulta TUKE (EkF). Nemenej dôležitá bola taktiež aktívna osobná účasť skupiny študentov a pedagógov z prostredia oboch zapojených fakúlt.

Viactýždňový intenzívny vzdelávací program (Erasmus+ Blended Intensive Programme) bol zameraný na kooperáciu v oblastiach, ktoré podporujú alebo stimulujú priestor CCI, predovšetkým z pohľadu rozširovania vzdelanostnej či vedecko­‑výskumnej bázy s presahmi do tvorivej praxe. Programu sa zúčastnili študenti z partnerských univerzít aliancie Ulysseus, vrátane deväťčlennej skupiny študentiek a študentov z FU a EkF.

ilustračný obrázok

Program sa skladal z online a fyzickej zložky. V rámci online časti odzneli témy ako „Measuring Impact in the Cultural Sector“ a „Cultural Participation and Audience Development“ (doc. Miriam Šebová, PhD., EkF). Fyzická časť programu sa uskutočnila 12. – 16. decembra 2022 na Univerzite v Janove. TUKE na nej zastupoval tím pedagógov z FU, ktorí obsahovo zastrešili kľúčové tematické okruhy ako „Graphic Design and Data Visualization“ (Eva Jenčuráková, ArtD.), „Creative Intermedia Approaches for Data Visualization“ (Martin Kudla, ArtD.) a „Media Art Strategies, Hybrid Projects and Infosthetics“ (doc. Richard Kitta, ArtD.).

Čo vravia na vzdelávací program účastníci?

V rámci BIP programu sa mohli študentky a študenti TUKE oboznámiť s viacerými základnými, ako aj inovatívnymi postupmi, a to v priamej konfrontácii s odborníkmi z rôznych oblastí. Efektívnosť, prínos a význam projektu potvrdzujú tiež samotné reakcie a postrehy jednotlivých účastníkov:

  • „… množstvo podnetov, ľudí aj tém, množstvo užitočných informácií a nových kontaktov. Nové témy v kultúrnej a kreatívnej oblasti sú, pre nás umelcov, dôležité.“ (Kristína Roxerová, študentka FU TUKE)

  • „… je prínosné dozvedieť sa viac o „podnikateľskej“ a „inovatívnej“ stránke kreatívneho priemyslu – práve z ekonomického hľadiska. Som rád, že mi tento program umožnil náhľad do tohto sveta.“ (Ráchel Jutka, študentka FU TUKE)

  • „… isté skúsenosti s podnikaním v kreatívnom priemysle už mám, napriek tomu som získal veľa nových informácií. Medziodborové spolupráce by mohli viac fungovať aj v rámci našej univerzity.“ (Mgr. art. Patrik Knoblich, doktorand FU TUKE)

ilustračný obrázok

Ako veľmi podnetný a podstatný z pohľadu vzdelávania pre oblasti CCI je práve ekonomický a podnikateľský rozmer kreatívnych projektov, vrátane autorského transferu technológií. Podujatie na UniGe, ktoré koordinovali prof. Alessio Tei a prof. Clio Flego, sa vyznačovalo práve touto edukačnou stratégiou:

  • „… spracovanie dát, tvorba štatistík v oblasti kultúry či prednášky o samotnom umení a jeho využití v praxi, ale aj práca v tímoch – to všetko výrazne rozšírilo moje obzory.“ (Dominik Jirásek, študent EkF TUKE)

  • „… nové poznatky a inšpiratívni ľudia. Užitočnou skúsenosťou bola spolupráca v tíme s človekom s ekonomickým zameraním z inej krajiny, čo dokážem preniesť do svojich budúcich projektov.“ (Karin Kolesárová, študentka FU TUKE)

  • „… obhájiť svoje miesto na trhu s umením v celosvetovej konkurencii si vyžaduje cielený prístup a podnikateľský plán. BIP program v Janove nám poskytol cenné vedomosti práve v tejto oblasti.“ (Štefánia Suchodolinská, študentka FU TUKE)

ilustračný obrázok

To, že sa ambície a ciele mobilitného edukačného programu BIP do veľkej miery podarilo zrealizovať, svedčia nielen originálne tímové výstupy s tematikou CCI, ale i ďalšie bezprostredné reakcie zúčastnených študentov a pedagógov:

  • „… takéto projekty majú zmysel, najmä pre nás umelcov – rozšíriť si vedomosti, zlepšiť jazykové znalosti a tiež spoznať inú kultúru. Z pobytu som si odniesla know­‑how, na ktoré len tak človek nenatrafí.“ (Anna Božiková, študentka FU TUKE)

  • „… cenné informácie od zahraničných odborníkov a iný prístupe k vzdelávaniu. Spoznali sme rôznych odborníkov, ktorí pôsobia v kultúrnom a kreatívnom priemysle.“ (Tamara Mišagová, študentka FU TUKE)

  • „… ďalšie skúsenosti a rozšírenie si obzorov v oblasti CCI. Odnášame si nielen zážitky, ale aj zručnosti a vedomosti, ktoré môžeme zúročiť v umeleckej tvorbe či pedagogickej praxi.“ (Mgr. art. Eva Jenčuráková, ArtD., pedagogička FU TUKE)

Výsledkom tohto vzdelávacieho programu sú viaceré inovatívne modely, ako aj teoretické a metodické materiály, ktoré sú určené pre implementáciu v rámci vybraných kreatívnych odvetví. Program súčasne poukazuje na nevyhnutnosť prepájania rôznych oblastí vzdelávania a výskumu, ktoré dokážu iniciovať inovatívne prístupy a nové autorské riešenia.

Aliancia európskych univerzít Ulysseus

Aliancia Ulysseus, jedna zo 44 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty Aliancia vznikla v roku 2020 a jej členmi sú Univerzita v  Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga­‑Helia (Fínsko). Aktuálne sa Ulysseus rozširuje o dvoch nových členov: Univerzitu v Münsteri (Nemecko) a Univerzitu Čierna Hora (Čierna Hora).

Ďalšie informácie o aliancii Ulysseus: www.ulysseus.eu

Za fotografie z podujatia ďakujeme Anne Božikovej.

Ulysseus logo

Ulysseus logá univerzít

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data