Stretnutie predstaviteľov projektu TRIGGER

Display portlet menu
Back to notices

Stretnutie predstaviteľov projektu TRIGGER

Messages

V dňoch 2. – 4.3. 2022 navštívili Technickú univerzitu v Košiciach predstavitelia partnerských inštitúcií v Erasmus+ projekte TRIGGER, ktorý sa zaoberá podporou podnikateľských zručností študentov vysokých škôl a ich zamestnateľnosti v Kazachstane, Uzbekistane a Tadžikistane.

Tento medzinárodný projekt vznikol ako partnerstvo medzi európskymi partnermi a partnermi zo Strednej Ázie. Jedenásť univerzít z Tadžikistanu, Uzbekistanu a Kazachstanu v projekte spolupracuje a zdieľa svoje znalosti a skúsenosti v oblasti strategického plánovania univerzít a podnikateľského vzdelávania s partnermi zo Slovenska (Technická univerzita v Košiciach, ASTRA), Grécka (IDEC), Rakúska (UAS­‑BFI Vienna) a Francúzska (UCA, Nice). Technická univerzita v Košiciach je koordinátorom projektu (tím Ekonomickej fakulty TUKE).

Cieľom projektu TRIGGER je zlepšiť podmienky na univerzitách a inovatívnym spôsobom vzdelávať študentov. Výsledkom tejto formy vzdelávania by mali byť mladí ľudia, ktorých ich podnikateľské myslenie a zručnosti lepšie pripravia na výkon ich budúcich profesií a sprístupnia im príležitosti na pracovnom trhu. Vzdelaní a pripravení absolventi tak vytvoria novú generáciu, ktorej vedomosti a zručnosti zabezpečia pokrok a prispejú k ekonomickému rastu krajín Strednej Ázie. Projekt je aktívny od roku 2021 a jeho aktivity budú prebiehať počas troch rokov od jeho začatia.

Kvôli prebiehajúcej pandémii COVID­‑19 spolupráca projektových tímov prebiehala počas rozbehu projektu online, partnerom projektu sa podarilo stretnúť sa osobne až počas návštevy na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE). Ekonomická fakulta tak v dňoch 2.-3. marca 2022 privítala štrnásť predstaviteľov univerzít z Uzbekistanu a Tadžikistanu.

Dňa 4.3. 2022 všetkých zástupcov partnerských univerzít z Kazachstanu a Uzbekistanu, manažérku projektu za TUKE doc. Ing. Natašu Urbančíkovú, PhD. (EkF), prodekana pre vonkajšie vzťahy a rozvoj doc. Ing. MVDr. Ján Bulecu, PhD. (EkF) a prodekana pre rozvoj a vonkajšie vzťahy Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE (FEI) prijal prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu TUKE prof. Ing. Radovan Hudák, PhD..

Medzi zástupcami partnerských univerzít bol aj vedúci Oddelenia kontroly kvality vzdelávania na Namangan Institute of Engineering and Technology v Uzbekistane pán Anvar Makhkamov, ktorý prejavil záujem o rozvoj študentskej a zamestnaneckej mobility s TUKE v rámci programu Erasmus+ a dekan Fakulty elektrotechniky a počítačového inžinierstva na TASKHENT State University of Transportation v Uzbekistane pán Yadgor Ruzmetov, ktorý prejavil záujem o intenzívnejšiu akademickú spoluprácu s FEI.

Počas stretnutia zástupcovia projektových tímov predstavili ciele projektu TRIGGER a prebiehajúce aktivity a vymenili si vzájomné skúsenosti z oblasti podpory inovatívnych prístupov v procese vzdelávania a rozvoja podnikateľských zručností u študentov vysokých škôl. Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe ďalšieho posilňovania vzťahov medzi vysokými školami a širším ekonomickým a sociálnym prostredím s cieľom posilniť rozvoj podnikateľských zručností študentov vysokých škôl.

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data