Univerzita

Spoločné projekty študentov TUKE a Sun Moon University

Display portlet menu
Späť na oznamy

Spoločné projekty študentov TUKE a Sun Moon University

Udalosti

V dňoch 11.-14. novembra 2019 Technická univerzita v Košiciach hostila 21 študentov a dvoch pracovníkov Sun Moon University (SMU) z mesta Asan v Južnej Kórei. Skupinu juhokórejských študentov viedol profesor Joo Ho Lee, ktorý bol spolu s prof. Štefanom Segľom zo Strojníckej fakulty TUKE iniciátorom vzájomnej spolupráce oboch univerzít.

Skupina študentov a pracovníkov Sun Moon University prišla do Košíc v rámci projektu Global Capstone Design Workshop, v rámci ktorého 7 tímov študentov, pričom v každom tíme sú traja študenti z Kórei a traja študenti zo SjF TUKE, rieši sedem projektov pre firmy z Južnej Kórei. Treba povedať, že ide o konkrétne riešenia úloh pre firmy, pričom výstupom každého z tímu musí byť reálne vyrobený prototyp, ktorý musí spĺňať funkcie zadané firmami. Ako príklad možno uviesť ohrievanie interiéru elektromobilu pomocou ohrievača s vodou, ako prenosovým médiom tepla, dotykové riadenie teploty s haptickou odozvou a pod.

Za Strojnícku fakultu TUKE sú garantmi spolupráce a organizátormi tohto už druhého stretnutia študentov z Kórei a Slovenska, prof. Jozef Bocko a prof. Štefan Segľa, z Katedry aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva SjF TUKE. Slovenskí študenti študujúci študijné programy garantované pracovníkmi tejto katedry sa okrem iného podieľali na numerickej simulácii navrhnutých zariadení. Prvé dva dni workshopov prebiehali v budove Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, tretí deň na SjF TUKE.

V prvý deň návštevy si hostia prezreli pracoviská a laboratóriá, prijal ich dekan SjF TUKE prof. Jozef Živčák a v rámci team buildingu sa uskutočnil kvíz, stavanie čo najvyššej veže z papiera a v závere riešili spoločne problémy sfunkčnenia vyrobených prototypov. Bolo to prvé reálne stretnutie študentov, pretože predchádzajúce kontakty boli iba prostredníctvom videokonferencie pri návšteve prof. Lee na SjF v septembri a ďalej boli študenti v kontakte len cez elektronické komunikačné prostriedky.

Druhý deň stretnutia bol opäť venovaný dokončovacím prácam na projekte, pán Ing. Anton Uhnák, viceprezident SMU pre Českú a Slovenskú republiku mal prednášku o spolupráci univerzít. Uskutočnilo sa stretnutie prorektorov prof. Antona Čižmáraa prof. Iva Petráša s organizátormi workshopov, pričom bola takýmto akciám zo strany vedenia univerzity vyjadrená podpora. Na tretí deň prebiehali prezentácie prác študentov a ich hodnotenie. A v závere návštevy hostia navštívili Spišský hrad, historické centrum Levoče a Štrbské pleso.

Treba konštatovať, že na prácu na projekte boli vybraní najlepší študenti SjF, práce na projekte boli na úkor ich voľného času a riešenie všetkých vzniknutých problémov vyžadovalo z ich strany značné úsilie. Vďaka dobrému teoretickému i praktickému základu, ktorého sa im dostalo pri výučbe v minulých rokoch, splnili svoje úlohy vynikajúco. Okrem práce na reálnych úlohách zahraničných firiem poskytla študentom účasť na tomto projekte možnosť zoznámiť sa s kórejskými kolegami, ich kultúrou a zlepšiť si komunikáciu v angličtine.

Prvá návšteva kórejských kolegov sa uskutočnila v dňoch 9. až 11. 1. 2019, kedy prišlo 10 študentov a traja zamestnanci Sun Moon University. Terajšia návšteva, kde bolo študentov podstatne viac, podľa ich slov splnila ich očakávania a bola potvrdením ochoty pokračovať v podobných projektoch i v budúcnosti.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data