Univerzita

Prvá slovenská privátna 5G SA sieť už v prevádzke

Display portlet menu
Späť na oznamy

Prvá slovenská privátna 5G SA sieť už v prevádzke

Správy

ilustračný obrázok

Slovak Telekom spolu s partnermi SOVA Digital a Siemens dnes na pôde Technickej univerzity v Košiciach uviedli prvú slovenskú privátnu 5G SA sieť, ktorá otvára nové technologické možnosti pre využitie v Priemysle 4.0.

Tzv. 5G SA (5G stand­‑alone) sieť je typ riešenia, ktorý nevyužíva podporu starších technológií ako 4G. V 5G SA sieti sú všetky prvky optimalizované na využitie výlučne 5G technológie a jej autonómnu prevádzku v určenej lokalite.

ilustračný obrázok

ilustračný obrázok

Privátna 5G SA sieť je technológia vytvorená pre použitie v uzavretom ekosystéme, t.j. v tomto prípade ju Slovak Telekom inštaloval na Technickej univerzite v Košiciach pre testovanie a vývoj inovatívnych riešení. Privátne 5G SA siete umožňujú firmám, aby si vytvorili vlastné komunikačné ekosystémy s vysokou spoľahlivosťou a bezpečnosťou. Sú navrhnuté tak, aby poskytovali spoľahlivé a vysokorýchlostné pripojenie nevyhnutné pre kritické aplikácie a služby v priemysle, poľnohospodárstve, energetike a ďalších odvetviach.

Rastúci stupeň automatizácie v priemysle, požiadavky na individualizáciu finálneho produktu s potrebou flexibility výrobného procesu i príchod štvrtej priemyselnej revolúcie si vyžadujú bezpečný a rýchly prenos dát v podniku.

Nastupujúca 5G SA sieť umožní nasadiť do praxe viaceré inovatívne aspekty, ktoré zjednodušia a zefektívnia fungovanie v priemysle vďaka benefitom, akými sú napríklad:

 • tisícky pripojených zariadení
 • mimoriadne krátka odozva
 • prenos obrovských objemov dát vo veľmi krátkom čase
 • využitie potenciálu technológie rozšírenej reality, strojového učenia a umelej inteligencie
 • ochrana pred kybernetickými hrozbami

Nová privátna 5G SA sieť od Telekomu umožní vyvíjať najmodernejšie riešenia zamerané na inteligentné logistické a výrobné systémy pre továrne budúcnosti. Poskytne im priestor na ďalší vývoj, ako aj procesné inovácie v oblasti priemyslu, či umelej inteligencie a ich zavádzanie do praxe.

„Privátne 5G SA siete sú unikátnou technológiou, ktorá prináša vysokú úroveň bezpečnosti, spoľahlivosti, rýchlosti a flexibility mobilného prenosu dát, čím otvára cestu pre inovácie v mnohých odvetviach priemyslu a možnosti výrazného napredovania digitálnej transformácie. Sme hrdí na to, že Slovak Telekom štartuje prvú privátnu 5G SA sieť na Slovensku pre Technickú univerzitu v Košiciach a v spolupráci s partnermi uvádza unikátne možnosti jej využitia. Slovak Telekom je firmám pripravený poskytnúť okrem inštalácie a prevádzky privátnej 5G siete aj end­‑to­‑end riešenia vrátane potrebného hardvéru,“ dodal Peter Laco, riaditeľ B2B segmentu Slovak Telekom.

Množstvo praktických príkladov v privátnej 5G sieti

Privátna 5G SA sieť na Technickej univerzite v Košiciach sa stala domovom pre viaceré riešenia, ktoré budú adresovať výzvy mnohých oblastí priemyslu.

S jednotlivými praktickými ukážkami sa budú môcť študenti i odborní pracovníci stretnúť na viacerých pracoviskách v univerzitnom areáli TUKE.

ilustračný obrázok

Každé odborné pracovisko bude zamerané na iný typ využitia najmodernejšej privátnej 5G SA siete vrátane odborného personálu, ktorý tieto technológie bude naďalej rozvíjať a implementovať do praxe. Celkovo pre odbornú verejnosť, študentov či akademikov bude k dispozícii viac ako desať funkčných modelov, ktoré sa v budúcnosti môžu stať súčasťou priemyselného využitia.

K dispozícií sú viaceré funkčné modely, ktoré dokážu demonštrovať hlavné benefity technologického 5G riešenia v praxi ako vysoký počet pripojených zariadení, vysoká prenosová rýchlosť či nízka latencia. Medzi funkčné príklady patria napríklad:

 • IoT senzory využívajúce konektivitu 5G siete
 • prenos 4K videa s využitím analýz strojového učenia a umelej inteligencie i rozpoznávanie objektov v interaktívnom prostredí
 • vizualizácia priemyselných dát v reálnom čase
 • komunikácia robotov

Všetky budú slúžiť ako praktická ukážka toho, čo nové technológie dokážu v budúcnosti priniesť v oblasti Priemyslu 4.0.

„Technická univerzita v Košiciach je špičkovou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá patrí medzi lídrov v oblasti výskumu informačných technológií a ich aplikácií. TUKE dlhodobo spolupracuje s priemyslom na hľadaní unikátnych inovatívnych riešení. Vybudovanie privátnej 5G SA siete je preto ďalším významným impulzom pre rozvoj výnimočnej spolupráce TUKE s jej priemyselnými partnermi v širokej plejáde moderných priemyselných aplikácií.“
Jaroslav Porubän, prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy TUKE.

Unikátne riešenia v TestBed 4.0

Významnými partnermi 5G campusovej siete v Košiciach sú SiemensSOVA Digital. Ich pracovisko TestBed 4.0 je určené na testovanie a overovanie riešení zameraných na aplikáciu Industry 4.0 v priemyselných podnikoch.

ilustračný obrázok

ilustračný obrázok

V TestBed 4.0 budú k dispozícii viaceré funkčné modely demonštrujúce kvality privátnych 5G kampusových sietí:

 • Mobilný manipulátor s kontrolou kvality
 • Profinet
 • Ovládací panel cez 5G
 • Digitálne dvojča
 • Rozšírená realita (augmented reality)

„Vo výrobe exponenciálne narastá potreba využívať inteligentné zariadenia. Od nich potrebujeme, aby spolu vzájomne komunikovali a spoľahlivo prenášali dáta do ostatných podnikových systémov. 5G prináša výhody v rýchlosti komunikácie, vo flexibilite reakcií na zmeny, v možnostiach rýchleho pripojenia zariadení i v eliminácii ľudských chýb,“ uviedol Martin Morháč, riaditeľ spoločnosti SOVA Digital.

„Privátna 5G sieť je kľúčová technológia z pohľadu digitalizácie a plnej automatizácie priemyslu. Pre priemyselné podniky je to prirodzený evolučný krok, k zefektívneniu výroby, customizácie výrobného portfólia, optimalizácie výrobných nákladov a zníženiu chybovosti výrobných zariadení. 5G sieť nemusí byť iba výsada veľkých podnikov, ale aj menších, ktoré pôsobia v priemyselných areáloch, a môžu byť skupinovo pripojené na jednu privátnu sieť,“ dodal Jozef Magic, Head of Digital Industry Siemens.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data