Univerzita

Novovymenovaní profesori z TUKE

Display portlet menu
Späť na oznamy

Novovymenovaní profesori z TUKE

University Highlights

Dňa 18. januára 2022 si z rúk pani prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej prevzalo vymenúvacie dekréty v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania (HKaIK) 33 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Medzi novovymenovanými boli aj členovia akademickej obce Technickej univerzity v Košiciach:

  • prof. Ing. Rajmund Mirdala, PhD., z Ekonomickej fakulty TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „financie, bankovníctvo a investovanie“,
  • prof. Ing. Rudolf Andoga, PhD., z Leteckej fakulty TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „doprava“,
  • prof. Ing. Marek Laciak, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „automatizácia“,
  • prof. Ing. Eva Kormaníková, PhD., zo Stavebnej fakulty TUKE, vymenovaná v odbore HKaIK „inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“,
  • prof. Ing. Andrea Rosová, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE, vymenovaná v odbore HKaIK „logistika“,
  • prof. Ing. Kristína Machová, PhD., z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE, vymenovaná v odbore HKaIK „hospodárska informatika“,
  • prof. Ing. Peter Tauš, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „získavanie a spracovanie zemských zdrojov“,
  • prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., z Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove, vymenovaný v odbore HKaIK „strojárske technológie a materiály“ na SPU v Nitre.

Príhovor prezidentky SR novovymenovaným profesorom

Pani prezidentka počas príhovoru vyzvala novovymenovaných profesorov, aby viedli so svojimi študentami kultivovaný dialóg, učili ich k tolerancii, motivovali ich k občianskej angažovanosti.

Blahoželáme!

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data