Univerzita

Novovymenovaní profesori z TUKE

Display portlet menu
Späť na oznamy

Novovymenovaní profesori z TUKE

University Highlights

Dňa 31. augusta 2022 si z rúk pani prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej prevzalo vymenúvacie dekréty v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania (HKaIK) 22 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Medzi novovymenovanými profesorkami a profesormi boli aj členovia akademickej obce Technickej univerzity v Košiciach:

  • prof. Ing. Martin Sisol, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „získavanie a spracovanie zemských zdrojov“,
  • prof. Ing. Marek Kočiško, PhD., z Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove, vymenovaný v odbore HKaIK „výrobné technológie“,
  • prof. Ing. Alena Sičáková, PhD., zo Stavebnej fakulty TUKE, vymenovaná v odbore HKaIK „stavebníctvo“,
  • prof. Ing. Peter Mésároš, PhD., zo Stavebnej fakulty TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „stavebníctvo“,
  • prof. Ing. Ladislav Főző, PhD., ING.PAED.IGIP, z Leteckej fakulty TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „doprava“,
  • prof. Ing. Zuzana Murčinková, PhD., z Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove, vymenovaná v odbore HKaIK „aplikovaná mechanika“ na Strojníckej fakulte TUKE,
  • prof. Ing. Lucia Bednárová, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE, vymenovaná v odbore HKaIK „obchod a marketing“ na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Tento moment vkladá do vašich rúk aj veľkú zodpovednosť. Stávate sa autoritami s významným vplyvom na formovanie vysokoškolského prostredia a na vzdelanostnú úroveň našej spoločnosti,“ povedala vo svojom príhovore pri tejto slávnostnej udalosti pani prezidentka.

Blahoželáme!

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data