Univerzita

Novovymenovaní profesori z TUKE

Display portlet menu
Späť na oznamy

Novovymenovaní profesori z TUKE

University Highlights

Z rúk pani prezidentky Slovenskej republiky, J.E. Zuzany Čaputovej si dňa 14. Júla 2020 prevzalo menovacie dekréty 54 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Medzi novovymenovanými boli aj členovia akademickej obce Technickej univerzity v Košiciach:

  • prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., zo Strojníckej fakulty TUKE menovaný v odbore „energetické stroje a zariadenia“,
  • prof. Ing. Mária Hagarová, PhD., z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE menovaná v odbore „materiály“,
  • prof. Ing. Michal Hatala, PhD., z Fakulty výrobných technológií TUKE menovaný v odbore „výrobné technológie“,
  • prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., zo Strojníckej fakulty TUKE menovaný v odbore „biomedicínske inžinierstvo“.

Pani prezidentka v prejave zdôraznila potrebu kvality školstva, ktorá rozhoduje o budúcnosti krajiny:

"Z vášho nového statusu vyplýva aj veľká zodpovednosť. Od vášho vystupovania smerom dovnútra akademického prostredia, ale aj smerom k verejnosti, si sľubujeme, že budete určovať nové, vyššie spoločenské štandardy. Vaše jasné a zásadové postoje privítame nielen pokiaľ pôjde o otázky výchovy a vzdelávania, ale aj pri iných dôležitých témach verejného života.

Vašou úlohou je prispieť k múdrosti spoločnosti. A múdrosť nie je len zhromaždená vedomosť. Je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ.

Lebo vedomosti bez žitých hodnôt sú naničhodné, naopak vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti.
"

Blahoželáme!

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data