Univerzita

Novovymenovaná profesorka z TUKE

Display portlet menu
Späť na oznamy

Novovymenovaná profesorka z TUKE

University Highlights

Dňa 16. novembra 2021 si z rúk pani prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej prevzalo vymenúvacie dekréty v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania (HKaIK) 30 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Medzi novovymenovanými bola aj členka akademickej obce Technickej univerzity v Košiciach:

  • prof. RNDr. Jana Tóthová, PhD., z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE, vymenovaná v odbore HKaIK „fyzikálne inžinierstvo“

Pani prezidentka počas príhovoru uviedla, že novovymenovaní profesori nadobúdajú novú akademickú hodnosť a titul profesor v sebe obsahuje aj tézu, že každý z jeho nositeľov je schopný vedeckého výkonu veľkej hodnoty.

„Takéto výkony naša spoločnosť naliehavo potrebuje, ak máme udržať krok v spolupráci i konkurencii s medzinárodným prostredím.“

Blahoželáme!

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data