Návšteva taiwanskej delegácie na TUKE

Display portlet menu
Back to notices

Návšteva taiwanskej delegácie na TUKE

Messages

Dňa 29.03.2022 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Technickej univerzity v Košiciach a členov delegácie z Taiwanu pozostávajúcich zo zástupcov Ministerstva hospodárstva Taiwanu, Ministerstva zahraničných vecí Taiwanu, výskumného inštitútu ITRI (Industrial Technology Research Institute) a inštitútu ISRI (Industry Science and Technology International Strategy Center).

Zahraničných zástupcov prijali na pôde Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) jej prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. a prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD..

Fakultu elektrotechniky a informatiky TUKE na stretnutí zastupovali prof. Ing. Ján Šaliga, Ph.D., doc. Ing. František Babič, Ph.D., doc. Ing. Matúš Pleva, Ph.D., doc. Ing. Marek Pástor, Ph.D., Ing. Peter Lukáč, Ph.D.. Za univerzitný vedecký park Technicom sa stretnutia zúčastnil JUDr. Peter Čižmár, Ph.D..

Stretnutie bolo zamerané na prezentáciu možností spolupráce výskumných centier na Taiwane s odbornými pracoviskami TUKE, rozvoja akademickej spolupráce s pracoviskami FEI v oblasti študijných programov zameraných na oblasť polovodičov a vzájomnej výmeny znalostí a skúseností v oblasti výskumu a vývoja.

Prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu prof. Hudák predstavil prítomným TUKE, jej aktivity zamerané na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja ako i aktivity zamerané na podporu medzinárodnej výmeny študentov a zamestnancov a spolu s prorektorom pre rozvoj a vonkajšie vzťahy prof. Porubänom upriamili pozornosť na úspešné projekty prebiehajúce na TUKE v oblasti výskumu, vývoja, transferu technológií, inovácií, start­‑upov a pod.

Zástupcovia FEI na stretnutí predstavili svoju fakultu, jej študijné programy a výskumné projekty súvisiace s témou polovodičov. Spolu so zástupcami taiwanskej strany hľadali prieniky v daných oblastiach umožňujúce rozvoj spolupráce pri zvyšovaní odbornej spôsobilosti budúcich absolventov FEI.

Dr. Peter Čižmár predstavil Univerzitný park Technicom, jeho úlohu v inovatívnom ekosystéme TUKE ako i prebiehajúce projekty v oblasti výskumu a vývoja.

Okrem záujmu o rozvoj spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu zástupcovia delegácie z Taiwanu prejavili na stretnutí záujem aj o rozvoj študentskej a zamestnaneckej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania na Taiwane a TUKE v rámci programu Erasmus+, ako i o spoluprácu s TUKE v rámci výskumných a vývojových projektov zastrešovaných alianciou európskych univerzít Ulysseus, ktorej je TUKE členom.

Návšteva taiwanskej delegácie na Slovensku bola organizovaná Ministerstvom hospodárstva SR a Taipei Representative Office Bratislava.

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data