Univerzita

Memorandum o spolupráci s vedeckými inštitúciami zo Štajerska

Display portlet menu
Späť na oznamy

Memorandum o spolupráci s vedeckými inštitúciami zo Štajerska

Správy

Technická univerzita v Košiciach spolu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa zúčastnila stretnutia so zástupcami Montanuniversität Leoben, FH Joanneum University of Applied Sciences a výskumnej inštitúcie Joanneum Research zo spolkovej krajiny Štajersko. Pracovné rokovania, ktoré sa konali v dňoch 3. – 4. 10. 2018 v Gráci, boli zorganizované na podnet zastupiteľského úradu SR vo Viedni a cielene zamerané na zintenzívnenie výskumnej a vzdelávacej spolupráce medzi uvedenými vzdelávacími a výskumnými inštitúciami z oboch regiónov. Našu univerzitu na tomto podujatí zastupovali prorektor prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc. a prorektor prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. Počas stretnutia došlo k podpísaniu spoločného Memoranda o spolupráci medzi zainteresovanými univerzitami. Zúčastnené strany memoranda si vytýčili za cieľ rozvoj spolupráce hlavne v oblasti podávania spoločných výskumných projektov, mobilít pedagógov a študentov a vytvárania spoločných študijných programov. Na podpise memoranda boli prítomní zástupcovia zastupiteľského úradu SR vo Viedni a ministerka krajinskej vlády Štajerska pre hospodárstvo, turizmus, Európu, vedu a výskum Barbara Eibinger-Mied.PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data