Univerzita

Späť na oznamy

INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV

Správy

Rozhodnutia zo zasadnutia Kolégia rektora TUKE 26. marca 2020

Vážené študentky, vážení študenti.

Na základe prísľubu vás chceme oboznámiť s niektorými rozhodnutiami Kolégia rektora TUKE, ktoré sa uskutočnili videokonferenciou 26. marca 2020. Súčasná komplikovaná situácia sa doslova mení zo dňa na deň, aj preto je veľmi zložité ďalší vývoj predikovať s väčším predstihom. Napriek tejto ťažkej situácii sa členovia kolégia zhodli na týchto základných východiskách:

  • chceme, aby študentom bolo umožnené úspešne ukončiť akademický rok 2019/2020, získať titul, alebo plynule pokračovať v ďalšom štúdiu,
  • snažíme sa, aby sme Vám poskytli vzdelanie bez výraznej ujmy na jeho kvalite.

Počas zasadnutia boli prediskutované aj návrhy fakúlt, ktorých konkrétne riešenia sa pripravujú a budú usmerňovať organizáciu zvyšnej časti akademického roku týmto spoločným spôsobom:

  • Umožníme v čo najväčšom počte študijných programov ukončiť semester v pôvodnom termíne. Ak to z hľadiska náplne predmetov nebude možné, posunieme príslušné termíny.
  • Študentov končiacich ročníkov prosíme, aby intenzívne pracovali na svojich záverečných prácach. Boli by sme radi, ak by sa ich podarilo odovzdať záverečné práce v pôvodnom termíne. Ak to nebude možné, fakulty tento termín predĺžia.
  • Zahraniční študenti, ktorí odišli domov a nie sú schopní riešiť záverečné práce alebo vykonať skúšky, budú riešení samostatne.
  • Fakulty pristúpia v výraznej online podpore ako výučbového procesu (deje sa už teraz), tak aj k online podpore skúšok. Je možné, že aj časť štátnym skúšok a obhajob záverečných prác prebehne online metódou. O podmienkach a termínoch budete včas informovaní.
  • Je navrhnutý proces odovzdávania a registrácie záverečných prác, ktorý sa momentálne upresňuje. Celý proces chceme uskutočniť bez nutnej prítomnosti študenta.
  • Jednotlivé fakulty si stanovia vlastný postup, a to aj preto, že často majú svoje špecifiká. Budeme sa snažiť o koordináciu tých činností, pri ktorých je nutné postupovať spoločne, napr. spôsob odovzdávania záverečných prác. O detailoch Vás budeme informovať v priebehu budúceho týždňa.
  • Žiadame všetkých študentov TUKE, aby boli k dispozícii, sledovali svoje mailové schránky (hlavne mailové schránky TUKE) a komunikovali s učiteľmi a vedúcimi záverečných prác.


Ďalšie informácie budú zverejnené v priebehu budúceho týždňa.

Prosíme všetkých o trpezlivosť, aktívny prístup a vzájomnú spoluprácu. Spoločne túto neľahkú situáciu zvládneme.


Spracoval:
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD., prorektor pre vzdelávanie, ervin.lumnitzer@tuke.sk, 055/602 2120


 

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data