Univerzita

Iniciatíva Hydrogen Aviation Valley Košice odštartovala

Display portlet menu
Späť na oznamy

Iniciatíva Hydrogen Aviation Valley Košice odštartovala

Správy

Technická univerzita v Košiciach hostila počas Európskeho vodíkového týždňa úvodné pracovné stretnutie Hydrogen Aviation Valley Košice zamerané na predstavenie vízie regionálneho centra európskeho významu.

Organizátori podujatia a hlavní partneri iniciatívy na čele s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach a Košickým samosprávnym krajom privítali v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM zástupcov vedeckej a výskumnej komunity, priemyslu a regionálnej samosprávy z viac ako šiestich krajín Európy. Hlavnou sekciou bolo vystúpenie riaditeľov spoločných podnikov Clean Aviation a Clean Hydrogen, ktorí predstavili nielen poslanie spoločných podnikov ale prispeli aj odporúčaniami pre spoluprácu na úrovni regiónu a EÚ.

Hydrogen Aviation Valley Košice začalo Memorandom o spolupráci, ktoré podpísali predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Medzi spoločné oblasti ďalšej spolupráce nad rámec výskumu a implementácie bezemisných technológií v leteckej doprave dohoda zahŕňala aj podporu a hľadanie spôsobov rozvoja prímestskej vzdušnej mobility, integrácie systémov bezpilotného lietania a virtuálnej reality v doprave. Slovami predsedu Košického samosprávneho kraja R. Trnku: „Klimatická kríza vyvoláva poplach na celom svete. Tu v Košickom kraji sa vyprodukuje až jedna tretina celkového množstva CO2 na Slovensku. Uvedomujeme si to, a preto sme ako prvý región na Slovensku vypracovali vlastnú vodíkovú stratégiu. Pracujeme na spustení prevádzky prímestských autobusov na vodík do štyroch rokov. Dlhodobo podporujeme aj rozvoj košického letiska, pretože je to v záujme obyvateľov východného Slovenska i mimo neho. Znižovanie uhlíkovej stopy leteckého priemyslu preto nie je lokálnym, ale globálnym problémom. Preto sa púšťame do medziregionálnej a medzinárodnej spolupráce.“ Spolu s významným partnerom na úrovni regionálnej samosprávy je potrebné spojiť sa s odbornými kapacitami. „Letecká fakulta nadväzuje na viac ako 60-ročnú tradíciu vzdelávania a vedy v oblasti letectva a kozmických technológií. Naším cieľom je podieľať sa na európskej vízii čistého letectva a ponúkať odborné znalosti napríklad v oblasti vývoja hybridných pohonných systémov a riadiacich algoritmov pre turbínové motory. Zároveň chceme pokračovať v oblasti digitalizácie na báze výskumného centra systémov riadenia letovej prevádzky s cieľom rozšíriť výskum v oblasti riadenia bezpilotnej dopravy a ich vzájomnej integrácie,“ povedal dekan Leteckej fakulty.

Konferenciu ďalej podporilo Centrum vedecko‑technických informácií SR (CVTI). „Hydrogen Aviation Valley Košice je úspešným príkladom popularizácie svetovej vedy a techniky v strednej Európe. Mnohé z tu prezentovaných vedecko‑technických príspevkov boli vynájdené a vyvinuté na Slovensku.“ povedala Daniela Stiel Podmajerska, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky Centra vedecko‑technických informácií SR.

Po úspešnom štarte v Košiciach sa partneri iniciatívy zamerajú na vytvorenie odbornej pracovnej skupiny a prizvanie ďalších partnerov z vedeckého a výskumného sektora, ako aj z priemyselného sektora, ktorého cieľom bude príprava stratégie vedúcej k vytvoreniu jedinečného regionálneho centra.

Autor:
M. Eng. Ing. Marek Košuda, PhD.

Hydrogen Aviation Valley Košice initiative kicks off

Hydrogen Aviation Valley Košice initiative kicks off

Hydrogen Aviation Valley Košice initiative kicks off

Hydrogen Aviation Valley Košice initiative kicks off

Hydrogen Aviation Valley Košice initiative kicks off

Hydrogen Aviation Valley Košice initiative kicks off

Hydrogen Aviation Valley Košice initiative kicks off

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data