Univerzita

Výsledky súťaže CENA REKTORA TUKE 2021

Display portlet menu
Späť na oznamy

Výsledky súťaže CENA REKTORA TUKE 2021

University Highlights

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, komisia zložená z externých členov a z členov z TUKE zodpovedne posúdila všetky predložené návrhy na ocenenie a rozhodla o výsledkoch súťaže nasledovne:

1. Cena rektora „Vedec TUKE za rok 2021“
Ocenenie získal prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., zo SjF, za jeho výskum, vývoj a implementáciu unikátnych vodíkových technológií do praxe.

2. Cena rektora „Vedec TUKE do 35 rokov za rok 2021“
Ocenenie získal Ing. Jozef Švajlenka, PhD., MBA, ING.PAED.IGIP, zo SvF, za jeho výskumné a inovačné aktivity zamerané na experimentálny vývoj nových materiálových riešení pre energeticky efektívne a udržateľné drevostavby.

3. Cena rektora za publikačnú činnosť v kategórii „vedecká monografia v technických vedách“ vydaná v roku 2021
Komisia v tejto kategórii cenu neudelila.

4. Cena rektora za publikačnú činnosť v kategórii „vedecký článok“ publikovaný v roku 2021
Ocenenie získal článok s názvom: A snake robot for locomotion in a pipe using trapezium­‑like travelling wave
Autori: doc. Ing. Ivan Virgala, PhD., zo SjF, a kolektív autorov
rok vydania: 2021
časopis: MECHANISM AND MACHINE THEORY (kvartil Q1), vydavateľstvo Elsevier

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov nielen vo vedeckej oblasti. Ocenenia im budú odovzdané za prítomnosti pána rektora Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc., a prorektora pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. Ing. Iva Petráša, DrSc.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data