Univerzita

Cenu Jána Bahýľa získal kolektív z TUKE

Display portlet menu
Späť na oznamy

Cenu Jána Bahýľa získal kolektív z TUKE

University Highlights

Kolektívu z Technickej univerzity v Košiciach bola udelená Cena Jána Bahýľa za patent č. 288407 s názvom Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie. Pôvodcami patentu sú: prof. Ing. Dušan Šebo, PhD., Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD., doc. Ing. Juraj Šebo, PhD. a Ing. Monika Fedorčáková, PhD. zo Strojníckej fakulty TUKE.

Cenu udelil Úrad priemyselného vlastníctva SR dňa 29.09.2021 na 21. ročníku konferencie s názvom Duševné vlastníctvo a malé a stredné podniky: Chráň svoj nápad!, ktorá sa konala v Banskej Bystrici.

Úrad priemyselného vlastníctva SR udeľuje Cenu Jána Bahýľa od roku 1999 slovenským pôvodcom a majiteľom patentov, úžitkových vzorov a dizajnov za ich mimoriadne technické alebo dizajnérske riešenia s cieľom pozdvihnúť tvorivosť na Slovensku.

O patente: Spôsob a zariadenie na zneškodňovanie siníc v stojatých vodách sa dá výhodne použiť pri zneškodňovaní siníc v stojatých vodách, ktoré sú určené na zásobovanie pitnou vodou, prípadne na kúpanie, chov rýb, a tam, kde je potrebné zabezpečiť kvalitu mikroživota vo vode a znížiť stupeň eutrofizácie vody.

Blahoželáme!

Cena Jána Bahýľa

Odovzdávanie ceny Jána Bahýľa

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data