Univerzita

Oznamy

NDS podpísala memorandum s TUKE

Správy

Národná diaľničná spoločnosť uzatvorila so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou Memorandum o porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedecko-výskumnej činnosti. (zobraziť viac)

Novovymenovaná profesorka z TUKE

University Highlights

Dňa 16. novembra 2021 si z rúk pani prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej prevzalo vymenúvacie dekréty v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania (HKaIK) 30 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Medzi novovymenovanými bola aj členka akademickej obce Technickej univerzity v Košiciach (zobraziť viac)

VYHLÁSENIE TUKE

Správy

Technická univerzita v Košiciach si váži akademické slobody a umožňuje členom akademickej obce univerzity vyjadriť svoj názor na súčasnú situáciu adekvátnym spôsobom. (zobraziť viac)

Výsledky súťaže o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE 2021

University Highlights

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vyhlásilo „Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2021“. Na Technickej univerzite v Košiciach sa v rámci tohto týždňa uskutočnila súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu, kde denní doktorandi z jednotlivých fakúlt TUKE odprezentovali svoje práce vo forme online prezentácie pred Komisiou pre vedu a výskum TUKE. (zobraziť viac)

<<  <  ...  4  5  6  7  8  ...  >  >>

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data