Univerzita

Oznamy

UNLP a TUKE vidia excelentné možnosti vzájomnej spolupráce

Správy

Uvedomenie si potreby rozvoja a modernizácie ako aj potreby hľadania odpovedí na praktické otázky, a tiež zhoda na potrebe prepojenia teoretických vedomostí získaných na akademickej pôde s praktickými skúsenosťami a vedomosťami, vyústili do podpisu dohody o vzájomnej spolupráci medzi Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura Košice (UNLP) a Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE). (zobraziť viac)

Výsledky záverečného hodnotenia riešenia výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov na TUKE na rok 2022

University Highlights

Správy o riešení výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov na TUKE za rok 2022, ktoré boli zaslané na Úsek vedy, výskumu a doktorandského štúdia TUKE boli zodpovedne posúdené prof. Ing. Ivom Petrášom, DrSc., predsedom Komisie pre vedu a výskum TUKE. Výsledky záverečného hodnotenia boli postúpené rektorovi TUKE. (zobraziť viac)

Výsledky posúdenia žiadostí o udelenie výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov TUKE na rok 2023

University Highlights

Na základe výzvy rektora TUKE na predkladanie žiadostí o udelenie výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov a denných doktorandov na TUKE do 30 rokov na rok 2023 bolo na Úsek VVaDŠ v stanovenom termíne doručených 15 žiadostí o grant. Komisia pre vedu a výskum na TUKE zodpovedne posúdila všetky žiadosti o udelenie výskumného grantu TUKE a vybrala nasledujúcich 7 projektov, ktoré budú financované v tejto výzve na obdobie riešenia projektu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023: (zobraziť viac)

Odovzdanie diplomov a ďakovných listov

University Highlights

Pán rektor Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., za prítomnosti pána prorektora pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. Ing. Iva Petráša, DrSc., pani prodekanky a pánov prodekanov fakúlt TUKE prijal v priestoroch Rektorátu TUKE ocenených z Technickej univerzity v Košiciach a odovzdal výhercom diplomy v súťažiach v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 a ďakovné listy za ocenenia výsledkov vedecko­‑výskumnej činnosti. (zobraziť viac)

<<  <  ...  4  5  6  7  8  ...  >  >>

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data