Univerzita

Oznamy

Výsledky posúdenia žiadostí o udelenie výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov TUKE na rok 2022

University Highlights

Na základe výzvy rektora TUKE na predkladanie žiadostí o udelenie výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov a denných doktorandov na TUKE do 30 rokov na rok 2022 bolo na Úsek VVaDŠ v stanovenom termíne doručených 28 žiadostí o grant. Komisia pre vedu a výskum na TUKE zodpovedne posúdila všetky žiadosti o udelenie výskumného grantu TUKE a vybrala nasledujúcich 7 projektov, ktoré budú financované v tejto výzve na obdobie riešenia projektu od 1.1.2022 do 31.12.2022 (zobraziť viac)

NDS podpísala memorandum s TUKE

Správy

Národná diaľničná spoločnosť uzatvorila so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou Memorandum o porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedecko-výskumnej činnosti. (zobraziť viac)

Novovymenovaná profesorka z TUKE

University Highlights

Dňa 16. novembra 2021 si z rúk pani prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej prevzalo vymenúvacie dekréty v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania (HKaIK) 30 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Medzi novovymenovanými bola aj členka akademickej obce Technickej univerzity v Košiciach (zobraziť viac)

<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >  >>

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data