Univerzita

Oznamy

Vyhlásenie voľby kandidáta na rektora Technickej univerzity v Košiciach

Správy

Technická univerzita v Košiciach (ďalej len „TUKE“) v zmysle § 10 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o vysokých školách“), Štatútu TUKE a Zásad voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora TUKE, vyhlasuje voľbu kandidáta na rektora TUKE na funkčné obdobie od 16.08.2023 do 15.08.2027. (zobraziť viac)

Pozvánka na národný infodeň k návrhom pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023 – 2024

Správy

Cieľom podujatia bude predstaviť návrhy nových pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023 – 2024 spolu s témami výziev, misiami či partnerstvami odbornej verejnosti, vedeckým a výskumným pracovníkom, inovátorom, kľúčovým stakeholderom, aktérom zo sféry priemyslu a ďalším aktérom zo súkromného sektora, ako aj všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o dianie v prostredí európskeho výskumu, vývoja a inovácií. (zobraziť viac)

SAV ocenila špičkových vedcov zo zahraničia Medzinárodnou cenou

Správy

Svetovo uznávaní vedci, inžinier prof. YangQuan Chen a neurovedec prof. Michel Salzet si 20. 9. 2022 na slávnostnom podujatí v Primaciálnom paláci v Bratislave prevzali z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka Medzinárodnú cenu Slovenskej akadémie vied. Ocenenie udeľuje Vedecká rada SAV raz do roka, pri príležitosti Dňa ústavy SR a je osobitným prejavom uznania za vynikajúce vedecké dielo, ktoré má vzťah k Slovensku. (zobraziť viac)

Zlaté krídla 2022

Správy

Dlhoročná a jedinečná anketa Zlaté krídla prináša monžnosť vyjadriť naše poďakovanie všetkým pilotom, vedcom a pedagogickým pracovníkom, konštruktérom ale aj inštitúciám slovenského letectva. (zobraziť viac)

Novovymenovaní profesori z TUKE

University Highlights

Dňa 31. augusta 2022 si z rúk pani prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej prevzalo vymenúvacie dekréty v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania (HKaIK) 22 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Medzi novovymenovanými profesorkami a profesormi boli aj členovia akademickej obce Technickej univerzity v Košiciach. (zobraziť viac)

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data