Oprávnené záujmy prevádzkovateľa (TUKE)

Display portlet menu

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa (TUKE)

TUKE spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje TUKE pri spracúvaní osobných údajov a tieto predstavujú:

  • Vedecké a výskumné účely a projekty
  • Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov TUKE
  • Zvyšovanie povedomia o TUKE a propagácia
  • Ochrana majetku a bezpečnosti TUKE
  • Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa (TUKE)