Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Display portlet menu

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Externí príjemcovia osobných údajov TUKE

 • Dopravcovia v cestnej doprave, mestskej hromadnej doprave, dráhovej doprave
 • Zahraničné vysoké školy poskytujúce programy mobilít študentom TUKE
 • Inštitúcie Európskej únie Európska Komisia
 • Organizácie financujúce niektoré programy študentských mobilít
 • Medzinárodné organizácie a medzinárodné siete spolupracujúcich vysokých škôl, ktorých je TUKE členom
 • Štátne orgány vykonávajúce pôsobnosť v oblasti školstva
 • Vedecké inštitúcie
 • Občianske združenia
 • Firmy poskytujúce technickú podporu pre informačné systémy bez vykonávania spracovateľských operácii s osobnými údajmi, ale s faktickou možnosťou oboznámenia sa s obsahom dát
 • Firmy participujúce na vedecko-výskumných projektoch v inkubátoroch alebo vedeckých parkoch
 • Firmy participujúce na vedecko-výskumnej činnosti
 • Poštoví doručovatelia a poštové podniky
 • Advokáti
 • Notári
 • Exekútori
 • Audítori