Univerzita

Vymenovanie rektora TUKE

Prezidentka Slovenskej republiky J.E. Zuzana Čaputová v stredu 16. augusta 2023 vymenovala dvoch rektorov vysokých škôl.

Volebné zhromaždenie, pozostávajúce z členov Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach a členov Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach, ktoré sa konalo 15. mája 2023, zvolilo tajným hlasovaním všetkými hlasmi prof. Ing. Petra MÉSÁROŠA, PhD., za kandidáta na rektora Technickej univerzity v Košiciach.

Po potvrdení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR bol do funkcie rektora TUKE na obdobie rokov 2023 – 2027 vymenovaný prezidentkou SR

prof. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

„Blahoželám profesorovi Petrovi Mésárošovi a docentovi Marekovi Storošovi, ktorých som dnes vymenovala za rektorov Technickej Univerzity v Košiciach a Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM v Prešove.

Je potrebné, aby na svojich školách prijali výzvy, ktoré pred vedu a vzdelávanie kladie 21. storočie. Zároveň od nich očakávam, že budú výraznou mierou prispievať k zmenám k lepšiemu. Aby vysoké školy študentom odovzdávali nielen vedomosti, ale viedli ich tiež k humanizmu a k etike. A aby sa nám popri poznaní darilo kultivovať aj úctu a rešpekt k nemu,“ povedala po slávnostnom vymenovaní pani prezidentka.

Foto: www.prezident.sk