Univerzita

Vymenovanie rektora TUKE

Prezidentka Slovenskej republiky J.E. Zuzana Čaputová v stredu 26. júna 2019 vymenovala piatich rektorov vysokých škôl.

Na základe návrhu Akademického senátu TUKE a po potvrdení ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR bol do funkcie rektora TUKE na obdobie rokov 2019 - 2023 vymenovaný

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

„Dnes som na návrh akademických senátov menovala piatich rektorov a rektorky verejných vysokých škôl. Zaželala som im veľa odvahy, lebo od dnešného dňa majú záväzok nielen voči učiteľom, študentom či zamestnancom univerzít a fakúlt, ale majú ho aj voči obyvateľom Slovenska, a voči budúcnosti krajiny. Univerzity by mali byť miestom, kde sa bude dotvárať a zhodnocovať intelektuálny, kultúrny a umelecký potenciál krajiny. Držím novým rektorom a rektorkám palce, lebo ich úspech by Slovensku veľmi pomohol,“ povedala po slávnostnom vymenovaní pani prezidentka.

Okrem rektora TUKE boli vymenovaní aj štyria ďalší rektori VŠ.

Bližšie informácie:

https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vymenovala-rektorov-vysokych-skol/

Foto: www.prezident.sk