Univerzita

Utužovanie vzťahov s Óbuda University

Display portlet menu

Utužovanie vzťahov s Óbuda University

Dňa 7. októbra 2021 sme na pôde Technickej univerzity v Košiciach privítali rektora dlhoročnej partnerskej Óbuda univerzity – Prof. Dr. Levente-ho Kovács-a. V neformálnej diskusii s pánom rektorom TUKE – Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, DrSc, a prorektormi TUKE – prof. Ing. Radovanom Hudákom, PhD. a prof. Ing. Jaroslavom Porubänom, PhD. konzultovali projektové edukačné a výskumné zámery, debatovali o spoločných študijných programoch, otvorili otázku medzinárodných rankingov a zlepšenia postavenia univerzít V4 regiónu v nich, dotkli sa aj témy integrácie VŠ inštitúcií, ich financovania a atraktivity pre zahraničných lektorov a študentov, ako aj hľadania ciest pre motiváciu študovať a neskôr uplatniť sa v našich mestách. Počas svojej pracovnej návštevy náš vzácny hosť navštívil a diskutoval o budúcej spolupráci aj s vedeniami FEI a LF.

Utužovanie vzťahov s Óbuda University

Display portlet menu