Univerzita

Udelenie čestných titulov Doctor honoris causa TUKE

Display portlet menu

Udelenie čestných titulov Doctor honoris causa TUKE

Dňa 22. októbra 2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie čestných titulov Doctor honoris causa na základe návrhov schválených Vedeckou radou Technickej univerzity v Košiciach dňa  15. novembra 2019. Ocenenie bolo udelené Prof. Ing. Károly Jármaiovi, DSc. z Fakulty strojného inžinierstva a informatiky, Univerzita v Miškovci, ako renomovanému vedcovi svetového formátu za jeho aktívnu spoluprácu s Technickou univerzitou v Košiciach a jej Stavebnou a Strojníckou fakultou a veľký prínos pre univerzitu, ako aj výraz ocenenia dlhoročnej vedeckej spolupráce, prednáškového pôsobenia,  kooperácie v rámci spoločných medzinárodných projektov a podporu Technickej univerzity v Košiciach a Prof. Dr. Péterovi Szűcsovi z Fakulty zemských vied a inžinierstva, Univerzita v Miškovci, za jeho významný podiel na rozvoji medzinárodnej spolupráce s Technickou univerzitou v Košiciach, v oblasti hydrogeológie, geologického prieskumu a geoštatistiky, za rozvoj pedagogiky, vedy a výskumu ako aj k výchove mladých tvorivých pracovníkov na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, čím napomáha k zvyšovaniu prestíže, kvality a uznaniu fakulty a univerzity doma a v zahraničí.

Udelenie čestných titulov Doctor honoris causa TUKE

Display portlet menu