Univerzita

TUKE súčasťou diskusie o budúcnosti EÚ

Display portlet menu

TUKE súčasťou diskusie o budúcnosti EÚ

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach zorganizovalo v rámci Dňa otvorených dverí na TUKE diskusiu o budúcnosti Európskej únie.

24. októbra 2017 v priestoroch univerzitnej knižnice TUKE debatoval v prvej časti , ktorá bola venovaná budúcnosti EÚ, Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku s Ladislavom Mikom, zástupcom generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín Európskej komisie (DG SANTE).

Ponúkame na Slovensku neutrálnu platformu na diskusiu o tom, aké zmeny potrebujeme. Pretože dnes nie je otázka, či nastane v EÚ zmena, ale skôr, akým spôsobom. Práve univerzitná pôda je výborným miestom na spoznávanie názorov mladých ľudí na tieto aktuálne a dôležité témy“ zdôraznil Dušan Chrenek.

V druhej časti sa v paneli venovanom investíciám do zelenej ekonomiky a energetiky k Ladislavovi Mikovi pridali prorektor pre inovácie a transfer technológií TUKE Anton Čižmár, za Košice IT Valley Pavol Miroššay, Miloš Grajcár z Ministerstva životného prostredia ako aj zástupca spoločnosti U. S. Steel Košice.

TUKE súčasťou diskusie o budúcnosti EÚ

Display portlet menu