Univerzita

TUKE možným partnerom EIT Climate-KIC

Display portlet menu

TUKE možným partnerom EIT Climate-KIC

Dňa 21. novembra 2017 navštívili našu univerzitu zástupkyne EIT Climate-KIC: Mary Ritter - Climate-KIC CEO a  Bianca Dragomir - Enterpreneurship Manager Climate-KIC Spain.

V úvodnej časti návštevy prijal vzácnych hostí pán rektor, prof. Stanislav Kmeť, za účasti p. prorektora, prof. Vladimíra Modráka a zástupcov FBERG a SvF, ktorí sa aktívne venujú danej problematike. Cieľom návštevy bolo vzájomné predstavenie existujúceho potenciálu našich expertných pracovísk a oboznámenie sa s obsahom a rozsahom aktivít projektu, ktorého cieľom je preniknúť aj do strednej a východnej Európy. Kľúčovým partnerom zo Slovenska by sa mohla stať aj naša univerzita.

Zástupkyne EIT Climate-KIC si následne so záujmom vypočuli ako napreduje úspešný startup ceelabs v podaní jeho CEO Ing. Feciľáka a oboznámili sa s aktivitami Centra výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií, ktorého poslaním je výskum efektívneho využitia viacvalentných systémov na báze obnoviteľných energetických zdrojov, ktoré im v praktických ukážkach prezentovali Ing. Stone a Ing. Vranay.

TUKE možným partnerom EIT Climate-KIC

Display portlet menu