Univerzita

Švédska veľvyslankyňa navštívila TUKE

Display portlet menu

Švédska veľvyslankyňa navštívila TUKE

Dňa 23. novembra 2017 poctila TUKE svojou návštevou veľvyslankyňa Švédskeho kráľovstva v Slovenskej republike, Jej Excelencia Helen Eduards.

V rámci delegácie sa návštevy zúčastnili: Magnus Collet, prvý tajomník veľvyslanectva, Vladimír Kestler, švédsky honorárny generálny konzul na Slovensku, Eliška Vozárová, konzulárna a administratívna pracovníčka švédskej ambasády a Per Nilsson, zástupca spoločnosti SAAB.

Vzácnu návštevu na univerzitnej pôde privítal pán prorektor, prof. Anton Čižmár. Stretnutie sa nieslo v duchu predstavenia potenciálu TUKE a činností novovzniknutého Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Riaditeľ parku doc. František Jakab prezentoval aktuálnu spoluprácu so švédskou spoločnosťou SAAB a inkubátorom LEAD. Na stretnutí boli prezentované tiež výsledky dvoch start-up firiem (ceelabs, Vizualizačky), ktoré sú etablované v Inkubátore UVP TECHNICOM.

Pani veľvyslankyňa a ďalší členovia delegácie veľmi pozitívne hodnotili výsledky TUKE v oblasti transferu technológií a výrazne ich zaujal vysoký počet zahraničných študentov na našej univerzite.

Na záver boli zo strany hostí vyslovené ponuky na sprostredkovanie kontaktov pre implementáciu už spomínaných výsledkov doma a v zahraničí.

Švédska veľvyslankyňa navštívila TUKE

Display portlet menu