Univerzita

Spolupráca s Univerzitou Slavonski Brod

Display portlet menu

Spolupráca s Univerzitou Slavonski Brod

Dňa 24. júna 2021 navštívil Technickú univerzitu v Košiciach prof. Dr. Dražan Kozak z Univerzity Slavonski Brod v Chorvátsku, ktorý v zastúpení pána rektora Prof. Dr. Ivana Samardzića podpísal s pánom rektorom TUKE, Dr.h.c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, DrSc., Zmluvu o vedeckej spolupráci medzi oboma univerzitami. Stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére, počas ktorého sa zástupcovia oboch inštitúcií dotkli v rozhovore mnohých oblastí profesijného, vedeckého i spoločenského života.

Spolupráca s Univerzitou Slavonski Brod

Display portlet menu