Univerzita

Slávnostné promócie Univerzity tretieho veku v Košiciach

Display portlet menu

Slávnostné promócie Univerzity tretieho veku v Košiciach

Slávnostné promócie Univerzity tretieho veku v Košiciach sa uskutočnili 17.5.2023 v Aule Maxima, na akademickej pôde Technickej univerzity v Košiciach, ktorými sa ukončil akademický rok 2022/23. Po dvojročnej prestávke, ktorá súvisela so šíriacim sa ochorením COVID-19 a cieľom chrániť najrizikovejšiu skupinu ľudí – seniorov, si naši najstarší študenti  za svoje odhodlanie znovu zasadnúť do vysokoškolských lavíc, snahu a úsilie študovať, s radosťou a túžobným očakávaním prevzali Osvedčenie z rúk prorektora pre vzdelávanie TUKE, prof. Ing. Ervina Lumnitzera, PhD. Počet absolventov po pandemickej prestávke klesol takmer o polovicu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Štúdium ukončilo spolu 59 študentov a to v 5 odboroch štúdia:

  • Psychohygiena – 24 študentov
  • Dejiny umenia – 12 študentov
  • Košice na križovatke dejín –10 študentov
  • Farmácia – 8 študentov
  • Veterinárna medicína – 5 študentov

Na znak úcty a vďaky, pán prorektor pre vzdelávanie odovzdal pamätnú medailu pani Zuzane Betíkovej, narodenej 1938 ako najstaršej tohtoročnej absolventke UTV a Ing. Jurajovi Lopatníkovi, narodenému 1941 ako najstaršiemu tohtoročnému absolventovi. Za dlhoročnú spoluprácu, podporu a aktívny prístup v šírení myšlienky seniorského vzdelávania a celkovej aktivizácie starších ľudí na Slovensku, medailu  prevzala aj Ing. Lucia Hrebeňárová, prezidentka Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku.

Po slávnostnej časti promócii prišli so svojím milým programom vyčariť úsmev na tvári všetkým prítomným, detičky zo škôlky Akademik, ktorá spolupracuje s Technickou univerzitou v Košiciach.

Slávnostné promócie Univerzity tretieho veku v Košiciach

Display portlet menu