Univerzita

Prijatie novovymenovaných profesorov

Display portlet menu

Prijatie novovymenovaných profesorov

Pán rektor prof. Stanislav Kmeť za prítomnosti pána prorektora pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. Iva Petráša, prijal v priestoroch Rektorátu TUKE novovymenované profesorky a novovymenovaných profesorov Technickej univerzity v Košiciach. Je to vždy veľká udalosť, keď do radov profesorov TUKE prijíma nových členov. Stúpa tým dobré meno a kredit našej univerzity.

Stretnutia sa zúčastnili novovymenované profesorky a profesori:

  • prof. RNDr. Jana Tóthová, PhD., z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE, vymenovaná v odbore HKaIK „fyzikálne inžinierstvo“.
  • prof. Ing. Rajmund Mirdala, PhD., z Ekonomickej fakulty TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „financie, bankovníctvo a investovanie“,
  • prof. Ing. Rudolf Andoga, PhD., z Leteckej fakulty TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „doprava“,
  • prof. Ing. Marek Laciak, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „automatizácia“,
  • prof. Ing. Eva Kormaníková, PhD., zo Stavebnej fakulty TUKE, vymenovaná v odbore HKaIK „inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“,
  • prof. Ing. Andrea Rosová, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE, vymenovaná v odbore HKaIK „logistika“,
  • prof. Ing. Kristína Machová, PhD., z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE, vymenovaná v odbore HKaIK „hospodárska informatika“,
  • prof. Ing. Peter Tauš, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „získavanie a spracovanie zemských zdrojov“.

Blahoželáme!

Prijatie novovymenovaných profesorov

Display portlet menu