Univerzita

Prijatie novovymenovaných profesorov

Display portlet menu

Prijatie novovymenovaných profesorov

Pán rektor prof. Stanislav Kmeť prijal v priestoroch Rektorátu TUKE novovymenované profesorky a novovymenovaných profesorov Technickej univerzity v Košiciach. Je to vždy veľká udalosť, keď do radov profesorov TUKE prijíma nových členov. Stúpa tým dobré meno a kredit našej univerzity.

Z rúk pani prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej si dňa 22. apríla 2021 prevzali vymenúvacie dekréty v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania (HKaIK):

  • prof. Ing. Silvia Vilčeková, PhD., zo Stavebnej fakulty TUKE, vymenovaná v odbore HKaIK „pozemné stavby“,
  • prof. Ing. Robert Grega, PhD., zo Strojníckej fakulty TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „časti a mechanizmy strojov“,
  • prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „získavanie a spracovanie zemských zdrojov“,
  • prof. Ing. Jozef Kuľka, PhD., zo Strojníckej fakulty TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „dopravné stroje a zariadenia“ na STU v Bratislave.

Prezident Českej republiky Miloš Zeman podpísal 15. decembra 2020 vymenúvacie dekréty profesorov. Medzi novovymenovanými bola aj členka našej obce TUKE:

  • prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD., zo Stavebnej fakulty TUKE, vymenovaná v odbore „Vodní hospodářství a vodní stavby“ na návrh Vedeckej rady Vysokého učení technického v Brně.

 

Blahoželáme!

Prijatie novovymenovaných profesorov

Display portlet menu