Univerzita

Priateľské stretnutie s predstaviteľmi mesta Wuppertal

Display portlet menu

Priateľské stretnutie s predstaviteľmi mesta Wuppertal

V rámci programu oficiálnych návštev medzi mestom Košice a jeho partnerským mestom Wuppertal došlo aj na pôde našej univerzity v stredu 2. októbra 2019 k priateľskému stretnutiu s predstaviteľmi mesta Wuppertal, ktorého delegáciu viedol p. primátor Andreas Mucke a s Bergische Universitaet Wuppertal s p. rektorom Prof. Dr. Dr.h.c. Lambert Tobias Koch-om.

Za Technickú univerzitu v Košiciach aktívne diskutovali p. rektor, Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., p. prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu, doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., p. dekan Ekonomickej fakulty, doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. a Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. s cieľom potvrdenia si a zintenzívnenia vzájomných dlhoročných vzťahov medzi mestami a v nich pôsobiacich univerzitách.

Témou bola aj otázka synergie medzi mestom a univerzitou a ich spoločnými vzájomnými iniciatívami usilujúcimi sa o podporu procesu vzdelávania a vedy v danom regióne. Taktiež sa rokovalo o spoločných projektoch a aktivitách pre podporu mobility študentov a učiteľov.

Priateľské stretnutie s predstaviteľmi mesta Wuppertal

Display portlet menu