Univerzita

Prezentácia TUKE na medzinárodnom veľtrhu EAIE 2023

Display portlet menu

Prezentácia TUKE na medzinárodnom veľtrhu EAIE 2023

V dňoch 26. – 29.9.2023 sa Technická univerzita v Košiciach zúčastnila kľúčového medzinárodného podujatia v oblasti internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania – výročnej konferencie a veľtrhu Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie EAIE 2023 v holandskom Rotterdame.

Konferencia EAIE je kľúčovou udalosťou pre všetky univerzity, ktoré sa usilujú o posilnenie medzinárodného aspektu vzdelávania a globálnej spolupráce.

Tohoročná konferencia sa niesla v duchu témy „Spájanie prúdov“. Názov je oslavou námornej histórie Rotterdamu ako brány do Európy a metaforickým vyjadrením existencie viacerých „prúdov“ v oblasti medzinárodného vzdelávania, napr. rôznorodosť myšlienkových prúdov, odborného zamerania, študijných odborov a kultúr. Výber názvu „Spájanie prúdov“ je vyjadrením návodu, ako pochopiť zložitý svet okolo nás a čerpať energiu a poznatky z našej rozmanitej a živej medzinárodnej komunity.

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) sa podujatia zúčastnila ako člen slovenskej delegácie vedenej štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ). Účasťou MŠVVaŠ na EAIE 2023 sa realizovala národná prezentácia slovenského vysokého školstva pod značkou „Study in Slovakia GOOD IDEA“ v rámci projektu Propagácia slovenského vysokého školstva a vedy v zahraničí.

Na veľtrhu mali slovenské vysoké školy príležitosť predstaviť svoje aktivity záujemcom o spoluprácu. Technická univerzita v Košiciach (TUKE) sa zúčastnila tohto významného podujatia s cieľom prispieť k zvýšeniu viditeľnosti slovenského vysokého školstva v zahraničí, rozvíjať partnerstvá a sieťovanie s vysokými školami v zahraničí a získať informácie o najnovších trendoch v oblasti internacionalizácie vysokých škôl.

Univerzitu na podujatí reprezentovala Ing. Natália Vašková, PhD. z rektorátneho Úseku zahraničných vzťahov a mobility. Počas prezentácie TUKE na oficiálnom stánku SR ako i počas mnohých bilaterálnych stretnutí prezentovala pevný záväzok univerzity podporovať aktivity posilňujúce jej internacionalizáciu, diverzitu a globálnu perspektívu.

Konferencia EAIE 2023 bola pre TUKE vynikajúcou príležitosťou na rozvoj nových vzťahov a partnerstiev nielen v oblasti vzdelávania. Výsledkom je naviazanie nových medzinárodných partnerstiev a rozvoj mobility s inštitúciami z rôznych kútov sveta. Tieto spolupráce majú za cieľ obohatiť akademický zážitok študentov a pedagógov univerzity a zároveň posilniť vzájomné zdieľanie znalostí a kultúrnu imerziu.

Účasť TUKE na konferencii EAIE 2023 v Rotterdame predstavuje pre TUKE významný krok smerom k posilneniu jej pozície v medzinárodnom vzdelávacom prostredí a k jej rozvoju ako miesta globálneho vzdelávania a spolupráce. Univerzite otvorila dvere pre budúce projekty, medzinárodné partnerstvá a spoluprácu.

Prezentácia TUKE na medzinárodnom veľtrhu EAIE 2023

Display portlet menu