Univerzita

Pracovná návšteva členov vedenia Univerzity Hradec Králové

Display portlet menu

Pracovná návšteva členov vedenia Univerzity Hradec Králové

V dňoch 18.-19.11.2019 sa na pôde TUKE uskutočnila pracovná návšteva z Univerzity v Hradci Králové. Členov vedenia v zložení: p. rektor - prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., p. prorektor pre zahraničné vzťahy - PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D., p. prorektorka pre tvorčiu činnosť - Mgr. Leona Stašová, Ph.D. a p. kancelárka - Mgr. Soňa Došková privítal v Košiciach a neskôr aj na univerzite p. prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu - doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. Pracovné povinnosti delegácie začali najprv 18.11. na Strojníckej fakulte, kde prebehla aj prehliadka pracovísk a laboratórií SjF.

Dňa 19.11.2019 po úvodných slovách p. rektora - Dr.h.c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. došlo k podpisu univerzitnej zmluvy medzi oboma partnermi a zároveň k podpisu bilaterálnej zmluvy v rámci programu Erasmus+.

Participujúce fakulty tejto spolupráce, ktorými sú okrem SjF aj FMMR, FU a FEI v rámci hodinovej prehliadky nášho areálu predstavili svoje najvýznamnejšie laboratóriá a pracoviská. Na záver stretnutia p. rektor z UHK predstavil svoju univerzitu počas odbornej prezentácie v kongresovom centre TUKE. Po jej skončení zodpovedal aj na zvedavé otázky prítomných prorektorov, dekanov a prodekanov vybraných fakúlt.

Pracovná návšteva členov vedenia Univerzity Hradec Králové

Display portlet menu