Univerzita

Kolektívna zmluva TUKE na rok 2021 podpísaná

Display portlet menu

Kolektívna zmluva TUKE na rok 2021 podpísaná

Dňa 20. apríla 2021 bola podpísaná Kolektívna zmluva Technickej univerzity v Košiciach na rok 2021.

Zmluva upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami v tomto roku. Za zamestnávateľa - Technickú univerzitu v Košiciach zmluvu podpísal rektor prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., a za zamestnancov predseda Rady ZO OZ PŠaV na TUKE prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc.

Podpisovanie zmluvy sa uskutočnilo za prítomnosti kvestora univerzity Ing. Marcela Behúna, PhD.

Kolektívna zmluva TUKE na rok 2021

Kolektívna zmluva TUKE na rok 2021 podpísaná

Display portlet menu