Partnerstvo TUKE s University of Seville

Display portlet menu

Partnerstvo TUKE s University of Seville

Dňa 21. septembra 2018 navštívil našu univerzitu najvyšší predstaviteľ University of Seville v Španielsku: Dr. Miguel Ángel Castro Arroyo – rektor.

V úvodnej časti návštevy prijal vzácneho hosťa náš pán rektor, prof. Stanislav Kmeť, za účasti pána prorektora pre zahraničné vzťahy, prof. Vladimíra Modráka, a pracovníčky úseku pre zahraničné vzťahy, Ing. Kataríny Valentovej.

Cieľom návštevy bolo vzájomné oboznámenie sa s potenciálom oboch univerzít a  spolupráci nielen v oblasti vzdelávania, výmeny študentov a pedagógov, ale aj vo výskume, vývoji a inováciách.  V závere priateľskej intenzívnej diskusie došlo k podpisu univerzitnej zmluvy o spolupráci.

Pán rektor si následne so záujmom prezrel laboratóriá Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií PROMATECH v sprievode Mgr. Halamu z FMMR.

Partnerstvo TUKE s University of Seville

Display portlet menu