Univerzita

Odovzdanie ďakovných listov a diplomov na VR TUKE 11.02.2022

Display portlet menu

Odovzdanie ďakovných listov a diplomov na VR TUKE 11.02.2022

Na Vedeckej rade TUKE konanej dňa 11. 02. 2022 odovzdal pán rektor Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., za prítomnosti členov VR TUKE ďakovné listy a diplomy oceneným.

Ďakovné listy si prevzali za ocenenie:

  • Ocenenie v súťaži Vedec roka SR 2020 si v kategórii „Osobnosť medzinárodnej spolupráce“ prevzal Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE.
  • Ocenenie ESET Science Award 2021 si v kategórií „Výnimočný vysokoškolský pedagóg“ prevzal Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., dekan Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove.

Diplomy si prevzali ocenení v súťaži:

1. Cena rektora TUKE 2021

  • Cenu rektora „Vedec TUKE za rok 2021“ získal prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., zo Strojníckej fakulty TUKE
  • Cenu rektora „Vedec TUKE do 35 rokov za rok 2021“ získal Ing. Jozef Švajlenka, PhD., MBA, ING. PAED. IGIP zo Stavebnej fakulty TUKE
  • Cenu rektora za publikačnú činnosť v kategórii „vedecký článok“ publikovaný v roku 2021 získal článok, autorom ktorého je doc. Ing. Ivan Virgala, PhD., zo Strojníckej fakulty TUKE a kolektív autorov.

2. Súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE 2021

  • Po vedeckej stránke boli ocenení: Ing. Dagmara Varcholová z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE a Ing. Viera Maslej Krešňáková z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE.
  • Z pohľadu prevedenia prezentácie boli ocenení: Ing. Pavol Jaroš zo Stavebnej fakulty TUKE (neprítomný na VR TUKE) a Mgr. art. Samuel Velebný z Fakulty umení TUKE.

Odovzdanie ďakovných listov a diplomov na VR TUKE 11.02.2022

Display portlet menu