Univerzita

Nový dekan Fakulty umení TUKE

Display portlet menu

Nový dekan Fakulty umení TUKE

V stredu 5. mája 2021 odovzdal Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor TUKE, menovací dekrét prof. Ing. Tiborovi Uhrínovi, ArtD., ktorým ho vymenoval do funkcie dekana Fakulty umení TUKE. Akademický senát FU TUKE na svojom zasadnutí dňa 30. marca 2021 zvolil prof. Tibora Uhrína do tejto funkcie na funkčné obdobie 2021 - 2025. Aktu vymenovania nového dekana sa osobne zúčastnil aj doc. Ing. Ján Kanócz, CSc., ktorý na čele Fakulty umení TUKE pôsobil dve funkčné obdobia, od roku 2013.

Tibor Uhrín študoval priemyselný dizajn na STU v Bratislave. V roku 2006 ukončil doktorandské štúdium v odbore dizajn na Fakulte architektúry STU. Za detskú drevenú stavebnicu Gringo získal hlavnú cenu v súťaži Dobrý dizajn 1993, organizovanej SCD v Bratislave. V polovici 90. rokov minulého storočia sa Tibor Uhrín začal venovať tvorbe nábytku, interiérových doplnkov a objektov na stolovanie. Neskôr začal vyvíjať objekty - misy s rôznymi vnútornými štruktúrami. Sú frézované špeciálne vyvinutým zariadením vlastnej koncepcie (Fosílie, Zbrázdené a Zvírené misy, Pirogy, Erózie, Cadlaby). Ich rôzne varianty sa v súčasnosti nachádzajú v zbierkach Slovenskej národnej galérie (2016) a Slovenského múzea dizajnu v Bratislave (2017). Tibor Uhrín publikuje úvahy o remesle a dizajne v odborných časopisoch a zborníkoch. Vydal knihu Drevo, dizajn a tradícia (ÚĽUV, 2013). V roku 2019 bola vydaná jeho rozsiahla monografia: Forma spríjemňuje funkciu. Od roku 2005 Tibor Uhrín vedie Katedru dizajnu FU TUKE, kde založil Ateliér dizajnu Inovácia. V roku 2016 bol inaugurovaný za profesora na VŠVU v Bratislave.

Novému dekanovi želáme veľa energie, kreativity a úspechov v náročnej práci, ktorá ho očakáva v jeho nastávajúcom pôsobení vo funkcií dekana FU TUKE. 

Nový dekan Fakulty umení TUKE

Display portlet menu