Univerzita

Návšteva

Technickú univerzitu v Košiciach navštívil predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ÚÚPaV SR) Ing. Martin Hypký spolu so svojou delegáciou, ktorá bola obohatená o zahraničnú návštevu profesora Jasona Pomeroya. Jason Pomeroy je ocenený architekt, akademik, autor a televízny moderátor, považovaný za jedného zo svetových lídrov v oblasti trvalo udržateľného dizajnu.

Návštevu zahájil prof. Pomeroy veľmi zaujímavou a praktickou prednáškou pre študentov našej univerzity v Aule Volkswagen. Po prednáške sa rozvinula obohacujúca diskusia na tému „Smart cities“ a o súčasnej spolupráci s TUKE na projekte „Proof of Concept, (PoC)“.

Na záver sa konalo stretnutie predstaviteľov TUKE, ÚÚPaV SR a odborníkmi participujúcimi na projekte PoC vo veľkej zasadačke rektorátu TUKE, kde zodpovední riešitelia za jednotlivé aktivity PoC 1 – 6 predstavil svoju víziu o naplnení cieľov projektu v danej oblasti.