Univerzita

Návšteva francúzskeho veľvyslanca na TUKE

Display portlet menu

Návšteva francúzskeho veľvyslanca na TUKE

Dopoludnie 2. júla 2021 sa nieslo v duchu utužovania francúzsko-slovenského partnerstva nakoľko pôdu našej univerzity navštívila delegácia v zložení: pán veľvyslanec Christophe Léonzi, pán kultúrny radca a riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku Jean-Marc Cassam-Chenaï, pán atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu Yan Pautrat a pán prezident Francúzskej aliancie v Košiciach Ján Mati. 

V rámci diskusie s pánmi prorektormi Radovanom Hudákom a Ivom Petrášom odzneli názory na zákon meniaci riadenie slovenských vysokoškolských inštitúcií a projekt spájania univerzít a akadémie vied v našom meste. Veľkým prínosom budúcej spolupráce je aj naše členstvo v aliancii európskych univerzít Ulysseus, kde jedným z partnerov je Univerzita v Côte d'Azur a otvára bohaté možnosti spolupráce. 

V závere sa nastavili prvé kroky kooperácie v rámci existujúcich tematických klastrov, obzvlášť s dôrazom na ten, ktorý sa venuje vesmírnym technológiám. Vzácni hostia si so záujmom prezreli Open lab FEI, ako aj laboratóriá biomedicínskeho inžinierstva SjF. 

Návšteva francúzskeho veľvyslanca na TUKE

Display portlet menu