Univerzita

Spolupráca TUKE s Chi3, o.z. na obnove a spustení činnosti bývalého „Kina Družba“

Display portlet menu

Spolupráca TUKE s Chi3, o.z. na obnove a spustení činnosti bývalého „Kina Družba“

Technická univerzita v Košiciach podpísala 14. marca 2022 Memorandum o spolupráci s občianskym združením Chi3. TUKE zastupoval rektor prof. Stanislav Kmeť a prorektor pre vzdelávanie prof. Ervin Lumnitzer. Občianske združenie Chi3 bolo zastúpené Milanom Antolom a Igorom Timkom.

Memorandum bolo uzatvorené na základe iniciatívy občianskeho združenia Chi3 spojenej so zámerom obnoviť a opätovne spustiť činnosť bývalého „Kino Družba“ v Košiciach a jeho okolia, ako aj ďalších činností, ktoré sú uvedené v predmete tohto Memoranda.

Predmetom tohto Memoranda je spolupráca najmä v týchto oblastiach:

  • realizácia vzájomne prospešných projektov v oblasti pôsobenia partnerov,
  • výmena vzájomných skúseností v oblasti pôsobenia partnerov,
  • vzájomné poskytovanie informácií pre popularizačné, kultúrno­‑vzdelávacie a vedecko­‑výskumné účely,
  • poradenstvo a odborná garancia pri poskytovaní a vyhodnocovaní údajov odborného a vedecko­‑výskumného charakteru,
  • vytvorenie kreatívnej platformy pre spracovanie semestrálnych a záverečných prác študentov
  • pri realizácii spoločných projektov.

Memorandum je výrazom deklarácie vzájomnej spolupráce a podpory zámeru Chi3 s využitím vedomostí a skúseností oboch strán pri vzdelávaní a príprave študentov v odbore stavebníctvo, pri výskume a odbornej spolupráci, aplikovaní výsledkov spolupráce a plnení cieľov v súlade s poslaním TUKE a Chi3, občianskeho združenia. Účastníci Memoranda vyhlásili, že budú podporovať a efektívne rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblastiach uvedených v predmete tohto dokumentu.

Spolupráca TUKE s Chi3, o.z. na obnove a spustení činnosti bývalého „Kina Družba“

Display portlet menu