Univerzita

Hostili sme prvý Ulysseus Summit

Display portlet menu

Hostili sme prvý Ulysseus Summit

Aliancia európskych univerzít Ulysseus, ktorej členom je aj Technická univerzita v Košiciach, pripravila v dňoch 26. až 28. apríla 2022 prvý Ulysseus Summit, ktorého sa zúčastnili zástupcovia členských univerzít aliancie, partneri, podporovatelia, zamestnanci a študenti TUKE. Podujatie sa konalo na pôde našej univerzity a zúčastnilo sa ho vyše 90 zástupcov zo šiestich partnerských univerzít aliancie, vrátane osobnej účasti rektorov štyroch partnerských univerzít aliancie a ďalších jedenásť zástupcov vedení týchto univerzít (prorektori a riaditelia). Otváracieho podujatia sa v Aule Maxima zúčastnilo ďalších vyše 150 účastníkov z radov partnerov, podporovateľov, zamestnancov a študentov našej univerzity.

Cieľom podujatia bola prezentácia a zhodnotenie aktuálneho stavu vzájomnej spolupráce a prepájania šiestich európskych univerzít združených v aliancii Ulysseus, ktorá pre svojich členov a ich ekosystémy ponúka množstvo príležitostí a plne prispieva k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a Európskeho výskumného priestoru, ako i priamo budúcnosti Európy. Summit sa venoval aktivitám aliancie v oblasti vzdelávania, stratégie výskumu a inovácií a technologickému transferu. Výskumníci z partnerských univerzít pracovali na prehlbovaní vzájomnej výskumnej a projektovej spolupráce. Dôležitou súčasťou summitu boli aktivity študentov aliancie.

Summitu sa zúčastnili rektori z TUKE (Stanislav Kmeť), rektor španielskej Univerzity v Seville (Miguel Angel Castro), prezident francúzskej Univerzity Côte d’Azur (Jeanick Brisswalter) a rektor rakúskej univerzity MCI | Podnikateľská škola®️ (Andreas Altmann) a reprezentanti z talianskej Univerzity v Janove (Cinzia Leone) a fínskej Univerzity aplikovaných vied Haaga-Helia (prorektorka Salla Huttunen). Pre týchto hostí bol pripravený osobitný program, ktorý začal tlačovou konferenciou za účasti zástupcu mesta Košice – námestníka primátora Marcela Gibódu a pokračoval okrúhlym diskusným stolom, ktorého témou boli akreditácie spoločných diplomov, udržateľné financovanie a spoločné štruktúry a právny štatút aliancie. Okrúhleho stola sa zúčastnili prorektori a dekani TUKE.

Hostili sme prvý Ulysseus Summit

Display portlet menu