Univerzita

Deti otestovali nové TUKE stany

Display portlet menu

Deti otestovali nové TUKE stany

Aj v lete je na Technickej univerzite v Košiciach čulý ruch. V rámci príprav na nový akademický rok a s ním spojené viaceré propagačné akcie boli vyrobené nové promo stany fakúlt a univerzity. Rovno po ich doručení prešli kontrolou členmi vedenia a testovacou skúškou štyroch skupín detí z práve prebiehajúcej Detskej univerzity. Skúška dopadla na výbornú a tak sa najbližšie objavia na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 3.-4. augusta 2019 na letisku Sliač.

Deti otestovali nové TUKE stany

Display portlet menu