Deň otvorených dverí na TUKE 2016

Display portlet menu

Deň otvorených dverí na TUKE 2016

Fakulty TUKE sa zamerali na priamy kontakt so záujemcami o štúdium a sprístupnili zväčša tri excelentné laboratóriá, v ktorých predvádzali ukážky svojej vedecko-výskumnej činnosti.

Počas Dňa otvorených dverí prebiehali rôzne sprievodné akcie, ktorých cieľom bolo pútavou formou poučiť a obohatiť návštevníkov, aby ich návšteva nebola len fyzickou prehliadkou budov a laboratórií, ale zdrojom poučenia a zábavy.Deň otvorených dverí na TUKE 2016

Display portlet menu