Univerzita

Deň otvorených dverí na TUKE

Display portlet menu

Deň otvorených dverí na TUKE

Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach aj tento rok 24. októbra prilákal tisícky stredoškolákov. Ani nepríjemné veterné počasie neodradilo záujemcov od osobnej návštevy priestorov a laboratórií univerzity.

Vzhľadom na to, že si TUKE v tomto roku pripomína 65. výročie založenia, motívom tohto ročníka bolo heslo „65 rokov rozvíjame a šírime poznanie“. Záštitu nad podujatím prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a generálnym partnerom bol Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Oficiálne otvorenie DOD na TUKE 2017 sa uskutočnilo v priestoroch Auly Maxima. Návštevníkov privítal pán rektor prof. Stanislav Kmeť, ktorý v niekoľkých bodoch priblížil súčasné postavenie univerzity v európskom priestore a možnosti nielen štúdia a mobilít, ale najmä podpory kreativity a inovačných myšlienok, pre ktoré je na TUKE vytvorené potrebné zázemie.

Európsku dimenziu vzdelávania na TUKE a potvrdenie správneho rozhodnutia študovať technické smery prezentoval vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a absolvent TUKE pán Dušan Chrenek. Jeho slová následne umocnil zástupca generálneho partnera SPP, a.s. a riaditeľ sekcie komerčného trhu a obcí pán Erich Gaďo. Prezentoval stále sa zvyšujúci záujem o absolventov TUKE, ktorý by mohli nájsť svoje budúce uplatnenie práve v plynárenskom odvetví.

Jednotlivé fakulty TUKE boli predstavené samotnými dekanmi v krátkych príhovoroch. Práve tieto prezentácie odštartovali celý rad propagačných aktivít a ukážok, ktoré boli sústredené v priestoroch univerzitnej knižnice a vybraných excelentných laboratóriách univerzity.

Deň otvorených dverí na TUKE

Display portlet menu