Univerzita

Deň narcisov na TUKE 2019

Technická univerzita v Košiciach sa 11. apríla 2019 zapojila do celoslovenskej charitatívnej zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov.

TUKE sa na tejto zbierke podieľala vyzbieraním finančných prostriedkov v celkovej sume

1.271,02 EUR.

Liga proti rakovine ďakuje všetkým prispievateľom, partnerom, spoluorganizátorom a dobrovoľníkom. Výnos z finančnej zbierky bude použitý podľa rozhodnutia Generálnej rady LPR a na základe Stanov LPR na služby a aktivity v prospech onkologických pacientov. Na podporu medicínskych a výskumných projektov, na podporu vzdelávacích a informačných projektov.

Ďakujeme!

Poďakovanie LPR